DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.9.150367

ДІЯЛЬНІСТЬ АМЕРИКАНСЬКОЇ УРЯДОВОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ВІЙСЬКОВИХ БІЖЕНЦІВ: ЄВРЕЙСЬКИЙ АСПЕКТ (1944 – 1945)

Ірина Радченко

Анотація


Мета дослідження – характеристика діяльності Комісії з питань військових біженців щодо надання порятунку єврейському населенню у країнах Європи протягом 1944−1945 рр. Методологія дослідження спирається на принципах історизму, системності, науковості, а також на використання загальнонаукових методів (аналізу і синтезу, індукції та дедукції) та спеціально-історичних (методи історіографічного та джерелознавчого аналізу, історико-системний, історико-генетичний). Наукова новизна полягає у тому, що вперше у вітчизняній історіографії на основі виключно зарубіжних архівних матеріалів з‘ясована роль Комісії з питань військових біженців у процесі допомоги та порятунку євреїв Європи, охарактеризовані основні напрямки діяльності цієї установи на останньому етапі Другої світової війни. Висновки. Комісія з питань військових біженців (WRB) була першою урядовою агенцією, яка надавала допомогу та порятунок єврейському населенню в роки Голокосту. Вона була створена указом Президента Ф. Д. Рузвельта у 1944 р. у відповідь на масові запити американських єврейських товариств щодо надання допомоги та порятунку їх європейських братів. WRB вдалося наладити ефективну взаємодію з різними установами (JDC, ICRC, WJC, JA, «Vaad Haatzala») по всьому світу. Основними видами діяльності WRB були: 1) видача спеціальних ліцензій на гуманітарну діяльність інших установ; 2) передача коштів посередникам для здійснення допомоги та порятунку; 3) надання харчів, одягу, медикаментів постраждалим особам; 4) видача віз для подальшого виїзду за кордон; 5) організація еміграції. Завдяки цим видам діяльності, WRB вдалося врятувати десятки тисяч цивільних осіб (переважно євреїв) у європейських країнах. Проте, враховуючи, що WRB розпочала свою роботу лише у 1944 р., коли переважна частина єврейського населення у Європі була знищена, можемо припустити, що рятувальні дії Комісії могли бути більш продуктивними, якщо б вона функціонувала на початку Другої світової війни. Із закінченням війни у Європі у 1945 р., в діяльності WRB більше не було потреби, та вона була скасована у вересні 1945 р


Ключові слова


Комісія з питань військових біженців, США, єврейські біженці, міжнародні організації, Голокост.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Bauer, 1987 – Bauer Y. American Jewry and the Holocaust: The American Jewish Joint Distribution Committee, 1939 – 1945. Detroit: Wayne State University Press, 1987. 574 p.

Erbelding, 2018 – Erbelding R. Rescue Board: The Untold Story of America`s Efforts to Save the Jews of Europe. New York: Doubleday, 2018. 384 p.

Franklin D. Roosevelt Presidential Library & Museum. Records of the War Refugee Board, 1944 – 1945 (далі – F. D. Roosevelt Library. Records of the WRB).

Gorny, 2012 – Gorny Y. The Jewish Press and the Holocaust, 1939 – 1945: Palestine, Britain, the United States, and the Soviet Union. New York: Cambridge University Press, 2012. 285 p.

Harry S. Truman Library and Museum administered by the National Archives and Records Administration (далі – H. S. Truman Library).

History of the WRB, 1946 – History of the War Refugee Board with Selected Documents. Washington, D. C.: War Refugee Board, 1946. Volumes I–III, 1433 p.

London, 2003 – London L. Whitehall and the Jews, 1933 – 1948: British Immigration Policy, Jewish Refugees and the Holocaust. Cambridge University Press, 2003. 332 p.

Ofer, 1990 – Ofer D. Escaping the Holocaust: Illegal Immigration to the Land of Israel 1939 – 1944. New York: Oxford University Press, 1990.

Penkower, 1988 – Penkower M. The Jews Were Expendable: Free World Diplomacy and the Holocaust. Detroit: Wayne State University Press, 1988. 432 p.

Rubinstein, 1997 – Rubinstein W.D. The Myth of Rescue: Why the Democracies Could Not Have Saved More Jews From the Nazis. London; New York: Routledge, 1997.

Wayman, 2007 – Wayman D. The Abandonment of the Jews: America and the Holocaust 1941 – 1945. The New Press; Complete Numbers Sta edition, 2007. 458 p.

ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)