DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.9.150354

ПОЛЬСЬКЕ ВЧИТЕЛЬСТВО СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ В УМОВАХ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941 – 1944)

Mykola Haliv, Anna Oнar

Анотація


Мета дослідження – проаналізувати соціальне становище польських учителів Східної Галичини у роки нацистської окупації (1941 – 1944). Методологія дослідження спирається на принципах історизму, системності,  науковості, верифікації, авторської об’єктивності, поміркованого наративного конструктивізму, а також на використання загальнонаукових (аналіз, синтез, узагальнення) та спеціально-історичних (історико-генетичний, історико-типологічний, історико-системний) методів. Наукова новизна полягає у тому, що вперше в історіографії історії освіти з’ясовано кількість польських вчителів, їх соціальне і матеріальне становище у Східній Галичині в роки нацистської окупації. Висновки. Встановлено, що на жовтень 1941 р. в дистрикті «Галичина» налічувалося 720 польських початкових шкіл різних рівнів. У них працювали 2079 учителі. На початку наступного навчального року (1942/1943) кількість польських шкіл в галицькому дистрикті зросла до 868, а вчителів – до 2550.  Зростання числа польського вчительства в початкових школах Східної Галичини відбувалося навіть попри звільнення з роботи у 1941/1942 навч. році 442 та арешт п’яти вчителів-поляків. Таке швидке заповнення вакантних вчительських місць пояснюється, очевидно, великою кількістю безробітних польських учителів, особливо педагогів середніх шкіл, які втратили роботу з огляду на заборону гітлерівськими властями відкривати в дистрикті «Галичина» польські гімназії. У 1943 – 1944 р. через закриття шкіл і важкі матеріальні умови його кількість зменшувалася. Задля характеристики соціального становища польського вчительства у зазначений період розкрито його матеріальне забезпечення. Останнє складалося з оплати праці (грішми та харчовими карточками), забезпечення вчителів земельними наділами (у селах) і помешканнями (у селах та містах), продовольчої та грошової допомоги з боку Польських допомогових комітетів. Матеріальне становище вчителя було вкрай незадовільним – його заробітна платня коливалася в межах 200 зл., що на той час, в умовах інфляції, дорожнечі і згортання торгівлі, виявилось абсолютно недостатнім для забезпечення навіть основних потреб людини в їжі, одязі і житлі. Попри складні економічні і політичні обставини польські вчителі брали активну участь у діяльності польського підпілля (у системі «таємного навчання»), боротьбі проти нацистського режиму, зокрема рятуючи галицьких євреїв від геноциду.


Ключові слова


Polish teachers, Eastern Galicia, Nazi occupation, social status, «secret training», salvation of Jews

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Antoniuk, 1997 – Antoniuk N. V. Ukrainske kulturne zhyttia v Heneralnii Hubernii (1939 – 1944 roky) [Ukrainian cultural life in theGeneralProvince(1939 – 1944)]. Lviv, 1997. 232 s. [in Ukrainian].

Vydacha, 1941 – Vydacha tsukru i muky [The giving of sugar and flour] // Vilne slovo [Free word]. 1941. № 65. – S. 1. [in Ukrainian].

Visnyk, 1943 – Visnyk Ukrainskoho Tsentralnoho Komitetu [Bulletin of the Ukrainian Central Committee]. 1943. Ch. 4/42. [in Ukrainian].

Haliv, 2010 – Haliv M. Mizh serpomolotom i svastykoiu: osvita na Drohobychchyni u 1939 – 1944 rr. [Between the sickle-hammer and the swastika: education in Drogobych region in 1939 – 1944.]. Drohobych: PP «Kolo», 2010. 337 s. [in Ukrainian].

Hladylovych, 1941 – Hladylovych A. Nova kartkova systema kharchuvannia [New Card System of nourishment] // Vilne slovo [Free word]. 1941. № 63. S. 4. [in Ukrainian].

DALO – Derzhavnyi arkhiv Lvivskoi oblasti [State Archive of Lviv Region]. [in Ukrainian and German].

Naperedodni, 1941 – Naperedodni navchalnoho roku [On the eve of the school year] // Sambirski visti [Sambir News]. 1941. Ch. 14. S. 1. [in Ukrainian].

Narodnie shkilnytstvo, 1942 – Narodnie shkilnytstvo v Stryiskii okruzi [Elementary school in the Stryi county] // Stryiski visti [Stryi News]. 1942. № 13. S. 3. [in Ukrainian].

Oholoshennia, 1942 – Oholoshennia (kharchovi kartky vydaiutsia v miskomu kharchovomu viddili) [An announcements (food cards are issued in the city food department)] // Drohobytske slovo [Drohobych word]. 1942. № 36. S. 4. [in Ukrainian].

Persha platnia, 1941 – Persha platnia vchyteliv [The first salary of teachers] // Sambirski visti [Sambir News]. 1941. Ch. 29. S. 4. [in Ukrainian].

Pravednyky, 2016 – Pravednyky narodiv svitu: Dovidnyk [The Righteous Among the Peoples of the World: A Handbook] / Za red. I. Ya. Shchupaka. Dnipro: Ukrainskyi instytut vyvchennia Holokostu «Tkuma», 2016. 224 s. [in Ukrainian].

Stefaniuk, 2004 – Stefaniuk H.V. Shkilnytstvo v Zakhidnii Ukraini pid chas nimetskoi okupatsii (1941–1944 rr.): Dys... kand. ist. nauk [Schooling in Western Ukraine during the German Occupation (1941-1944): dissertation]. Ivano-Frankivsk, 2004. 215 s. [in Ukrainian].

Shkoly, 1941 – Shkoly v Sambirshchyni [Schools in Sambir county] // Sambirski visti [Sambir News]. 1941. Ch. 25. S. 3. [in Ukrainian].

Budzyński, 2005 – Budzyński W. Miasto Schulza [The city of Schulz]. Warszawa, 2005. 453 s. [in Polish].

Hryciuk, 1994 – Hryciuk G. Polacy w Małopolsce Wshodniej wobec okupacji niemieckiej. Przyczynek do prób wprowadzenia «elastycznego kursu» w Dystrykcie Galicji w latach 1943 – 1944 [Poles in Eastern Małopolska against the German occupation. A contribution to the attempts to introduce a «flexible course» in the «Galicia» district in 1943 – 1944] // Acta Universitatis Wratislaviensis: Historia, CXVI. Wrocław, 1994. S. 307 – 316. [in Polish].

Krasuski, 1977 – Krasuski J. Tajne szkolnictwo polskie w okresie okupacji hitlerowskiej 1939 – 1945 [Secret Polish education during the Nazi occupation 1939 – 1945]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. 411 s. [in Polish].

Król, 1979 – Król E.C. Polityka hitlerowska wobec szkolnictwa polskiego na terenie Generalnej guberni (1939 – 1945) [Hitler's policy towards Polish education in the General Province (1939 – 1945)]. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979. 243 s. [in Polish].

Majewski, 2005 – Majewski P. Wojna i kultura: instytucje kultury polskiej w okupacyjnych realiach Generalnego Gubernatorstwa 1939 – 1945 [War and culture: institutions of Polish culture in the occupation realities of the General Province 1939 ­– 1945]. Warszawa: Trio, 2005. 431 s. [in Polish].

Matusak, 1997 – Matusak P. Edukacja i kultura Polski Podziemnej 1939 – 1945 [Education and culture of Polish Underground in 1939 – 1945]. Siedlce, 1997. 562 s. [in Polish].

Świeboda, 1976 – Świeboda J. Zarys historii tajnej oświaty w latach ocupacji hitlerowskiej w powiecie przemyskim [Outline of the history of secret education in the years of Nazi persecution in the Przemyśl county] // Rocznik komisji nauk pedagogicznych PAN [Yearbook of the educational sciences commissions of thePolishAcademyof Sciences]. 1976. T. XIX. Cz. X. S. 183 – 193. [in Polish].

Walczak, 1974 – Walczak M. Nauczyciele wielkopolscy w latach wojny i okupacji 1939 – 1945 [Teachers from Wielkopolska during the war and occupation 1939 – 1945]. Poznan: Instytut Zachodni, 1974. 203 p. [in Polish].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антонюк, 1997 – Антонюк Н. В. Українське культурне життя в Генеральній Губернії (1939 – 1944 роки). Львів, 1997. 232 с.

Видача, 1941 – Видача цукру і муки // Вільне слово. 1941. № 65 (6 грудня). – С. 1.

Вісник, 1943 – Вісник Українського Центрального Комітету. 1943. Ч. 4/42 (1 квітня).

Галів, 2010 –  Галів М. Між серпомолотом і свастикою: освіта на Дрогобиччині у 1939 – 1944 рр. Дрогобич: ПП «Коло», 2010. 337 с.

Гладилович, 1941 –  Гладилович А. Нова карткова система харчування // Вільне слово. 1941. № 63 (1 грудня). С. 4.

ДАЛО – Державний архів Львівської області.

Напередодні, 1941 – Напередодні навчального року // Самбірські вісті. 1941. Ч. 14 (21 вересня). С. 1.

Народнє шкільництво, 1942 – Народнє шкільництво в Стрийській окрузі // Стрийські вісті. 1942. № 13 (19 лютого). С. 3.

Оголошення, 1942 –  Оголошення (харчові картки видаються в міському харчовому відділі) // Дрогобицьке слово. 1942. № 36 (24 березня). С. 4.

Перша платня, 1941 –  Перша платня вчителів // Самбірські вісті. 1941. Ч. 29 (13 листопада). С. 4.

Праведники, 2016 – Праведники народів світу: Довідник / За ред. І. Я. Щупака. Дніпро: Український інститут вивчення Голокосту «Ткума», 2016. 224 с.

Стефанюк, 2004 –  Стефанюк Г.В. Шкільництво в Західній Україні під час німецької окупації (1941–1944 рр.): Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2004. 215 с.

Школи, 941 – Школи в Самбірщині // Самбірські вісті. 1941. Ч. 25 (30 жовтня). С. 3.

Budzyński, 2005 – Budzyński W. Miasto Schulza. Warszawa, 2005. 453 s.

Hryciuk, 1994 – Hryciuk G. Polacy w Małopolsce Wshodniej wobec okupacji niemieckiej. Przyczynek do prób wprowadzenia “elastycznego kursu” w Dystrykcie Galicji w latach 1943 – 1944 // Acta Universitatis Wratislaviensis: Historia, CXVI: Polska – Kresy – Polacy. Studia Historyczne. Wrocław, 1994. S. 307 – 316.

Krasuski, 1977 – Krasuski J. Tajne szkolnictwo polskie w okresie okupacji hitlerowskiej 1939 – 1945. – Wydanie drugie, rozszerone. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. 411 s.

Król, 1979 – Król E.C. Polityka hitlerowska wobec szkolnictwa polskiego na terenie Generalnej guberni (1939 – 1945). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979. 243 s.

Majewski, 2005 – Majewski P. Wojna i kultura: instytucje kultury polskiej w okupacyjnych realiach Generalnego Gubernatorstwa 1939 – 1945. Warszawa: Trio, 2005. 431 s.

Matusak, 1997 – Matusak P. Edukacja i kultura Polski Podziemnej 1939 – 1945. Siedlce, 1997. 562 s.

Świeboda, 1976 – Świeboda J. Zarys historii tajnej oświaty w latach ocupacji hitlerowskiej w powiecie przemyskim // Rocznik komisji nauk pedagogicznych PAN. 1976. T. XIX. Cz. X. S. 183 – 193.

Walczak, 1974 – Walczak M. Nauczyciele wielkopolscy w latach wojny i okupacji 1939 – 1945. Poznan : Instytut Zachodni, 1974. 203 p.

ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)