DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.8.143753

ВІДНОВЛЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ЧИТАЛЕНЬ «ПРОСВІТИ» НА ДРОГОБИЧЧИНІ У МІЖВОЄНИЙ ПЕРІОД

Ярослав Комарницький

Анотація


У статті досліджується процес відновлення, становлення й діяльність читалень «Просвіти» у Дрогобицькому повіті в 20 30-х рр. XX ст. На основі архівних документів подано інформацію про дати створення та закриття польською владою читалень товариства: їх кількісний склад, матеріальний стан, прізвища керівників. Визначено головні причини, які гальмували розвиток читалень, зокрема, перешкоди польської влади під час перезатвердження статутів, створення штучних перепон у функціонуванні товариства, нестача кваліфікованих і активних кадрів. Відзначено, що основною причиною відновлення праці товариства була реакція українців на полонізаційні процеси, що відбувалися у Галичині. Встановлено, що початок 1920-х рр. був досить складним періодом для відновлення діяльності читалень «Просвіти» на Дрогобиччині через вплив лівих політичних сил на просвітницький рух.

Висвітлено, наполегливу організаційну діяльність голови дрогобицького товариства «Просвіти» Степана Витвицького та виділу філії по відновленню та створенню розгалуженої мережі просвітніх осередків у повіті. Встановлено, що головами читалень «Просвіти» були місцеві парохи та поважні селяни-господарі або місцеві інтелігенти. У більшості сіл читальні мали власні доми, у деяких у 1930-х рр. здійснювали будівництво. Робота читалень контролювалася філією та Головним виділом. Інспекторські перевірки пожвавлювали просвітню працю читалень, забезпечували контроль за діяльністю й популяризували нові форми і методи освітньої роботи. Висвітлено здобутки й нереалізовані можливості читалень «Просвіти», вказано на стосунки між ними й польською державною адміністрацією.

Доведено, що читальні «Просвіти» у міжвоєнний період виступали рушійною силою і складовою частиною загальноукраїнського культурно-просвітнього руху, сприяли перетворенню українців краю у добре організовану спільноту, формували національну свідомість та патріотизм.


Ключові слова


: Дрогобиччина, товариство «Просвіта», читальня, міжвоєнний період.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Бордуляк, 2003 – Бордуляк Т. Дрогобицька «Просвіта»: коротка історія. Дрогобич: Коло, 2003. 37 с.

Витвицький, 1973 – Витвицький С. Листок у книгу Дрогобицької землі // Дрогобиччина – земля Івана Франка. Т. І. Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1973. С. 9–13.

Гаврилюк, 1997 – Гаврилюк М. «Просвіта» Дрогобиччини колись і тепер // Дрогобиччина – земля Івана Франка. Т. 4. Дрогобич: Відродження, 1997. С. 460–465.

Галів, 2013 – Галів М. Виникнення та діяльність читалень «Просвіти» в селі Гаї Нижні // Бойківщина: науковий збірник. Т. 4. Дрогобич: ВГО «Бойківське етнологічне товариство», Коло, 2013. С. 699–707.

Галів, 2014 – Галів М. Читальня товариства «Просвіти» в Східниці (1909 – 1939) // Актуальні питання гуманітарних наук. Вип. 8. Дрогобич, 2014. С. 10–16.

Діло. 1923. С. 3; 1930. С. 3; 1932. С. 5; 1938. С. 5.

Добрянський, 1995 – Добрянський Б. До історії діяльності «Просвіти» // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Вип. І. Дрогобич, 1995. С. 38–43.

Зуляк, 2005 – Зуляк І. Діяльність «Просвіти» у Західній Україні в міжвоєнний період. 1919 – 1939. Тернопіль: Воля, 2005. 946 с.

Кіцила, 1997 – Кіцила Л. І світлі, і болючі спомини // Дрогобиччина – земля Івана Франка. Т. 4. Дрогобич: Відродження, 1997. С. 475–478.

Ковба, 1993 – Ковба Ж. «Просвіта» – світло, знання, добро і воля українського народу. Дрогобич: Відродження, 1993. 128 с.

Комарницький, 2017 – Комарницький Я. Культурно-освітня діяльність товариства «Просвіта» у Дрогобичі в міжвоєнний період // Молодіжна політика: проблеми та перспективи. Вип. 8. Дрогобич; Зелена Гура, 2017. С. 59–63.

Кульчицький, 1997 – Кульчицький Ю. Улично 1930 – 1940-х років. Ріст культурно-національної свідомості // Дрогобиччина – земля Івана Франка. Т. 4. Дрогобич: Відродження, 1997. С. 478–492.

Мудрий, 1958 – Мудрий В. У 90-ліття «Просвіти» // Свобода. Ч. 243. Джерсі-Ситі; Нью-Йорк, 1958. С. 2.

Романяк, 1997 – Романяк М. Там просвітянська молодість моя. З історії Дрогобицької читальні «Просвіти» на вулицях Горішня Брама–Завіжна // Дрогобиччина – земля Івана Франка. Т. 4. Дрогобич: Відродження, 1997. С. 472–474.

Скочиляс, 1973 – Скочиляс І. Читальні Просвіти в місті Дрогобичі та в селах і містах Дрогобиччини // Дрогобиччина – земля Івана Франка. Т. І. Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1973. С. 229–444.

Сов’як, 1997 – Сов’як П. Першопрохідники. Історія читальні «Просвіти» імені полковника Дмитра Вітовського у Старому Селі. 1910–1943 // Дрогобиччина – земля Івана Франка. Т. 4. Дрогобич: Відродження, 1997. С. 468–472.

ЦДІАУЛ – Центральний державний історичний архів України у Львові.

Чава, 2014 – Чава І. Українські громадські організації та товариства міжвоєнного Дрогобича // Гуманітарний журнал. № 1–2. 2014. С. 86–92.

Чепіль, 1997 – Чепіль М. Читальні «Просвіти» та формування духовних основ українського села на Дрогобиччині // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Вип. ІІ. Дрогобич, 1997. С. 38–43.

Шалата, 2012 – Шалата М. Століття дрогобицької «Просвіти // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 21: Scriptamanent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. Львів, 2012. С. 283–393.

Швед, 2010 – Швед О. Просвітницька діяльність Степана Витвицького на Дрогобиччині у 1920 – 1930-х рр. // Наукові записки: серія «Історія». Вип. 2. Тернопіль, 2010. С. 136–139.

Zuliak, 2017 – Zuliak І. The «Prosvita» Society’s Activities in Drohobych Land During the Interwar Period of the XX Century // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Спецвипуск ІІІ. Дрогобич: Посвіт, 2017. P. 233–237.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)