DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.8.143302

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ПРИХИЛЬНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ, НАУКИ І ШТУКИ У ЛЬВОВІ

Богдан Янишин

Анотація


Стаття присвячена дослідженню організації та діяльності Товариства прихильників української літератури, науки і штуки у Львові. Вивчено головні мистецькі, освітні та видавничі здобутки інституції. З‘ясовано, що першою культурною акцією Товариства стало влаштування виставки українського модерного мистецтва, котра була покликана популяризувати творчість українських художників з обох боків Збруча в широких колах не лише української, але й польської та російської громадськості. Досліджено, що важливою освітньою акцією, ініційованою членами Товариства, стала організація Вищих вакаційних літніх курсів, покликаних дати українській молоді базові знання з українознавства в умовах відсутності національної вищої школи. Виявлено, що до комплексу дисциплін на Вищих літніх курсах входили історія України, історія української літератури, історія культурного руху в Галичині, історія Західної Європи (у зв‘язку з Україною), мовознавство, природничі науки, антропологія, етнографія, етнологія. Ці предмети читали провідні українські вчені (М. Грушевський, І. Франко, К. Студинський, Ф. Вовк, М. Ганкевич, С. Томашівський, І. Раковський та І. Брик). Зроблено висновок, що попри нерегулярність зібрань, скромний бюджет та незначний період функціонування, Товариство мало велике значення у справі розбудови українського освітнього і культурного життя, гуртування визначних митців, літераторів, музеєзнавців та етнографів з обох боків збручанського кордону. Відзначимо незаперечні видавничі успіхи інституції – численні наукові та популярні видання стали окрасою тогочасного українського книговидавництва. Вказано, що це спонукає до продовження дослідницької праці над історією українських культурно-освітніх та наукових інституцій так званого «другого» плану.


Ключові слова


Товариство прихильників української літератури, науки і штуки у Львові, М. Грушевський, художня виставка, Вищі вакаційні літні курси, видавнича діяльність.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Грушевський, 2002 – Грушевський М. Українсько-руські наукові курси // Грушевський М. С. Твори: У 50 т. Львів: Світ, 2002. Т. 1: Серія «Суспільно–політичні твори (1894 – 1907)». С. 246–255.

ДАЛО – Державний архів Львівської області.

Дорошенко, 2007 – Дорошенко Д. Мої спомини про давнє минуле (1901 – 1914 роки). Київ: Темпора, 2007. 272 с.

Купчинський, 1994 – Купчинський О. Статут і протоколи засідань Товариства прихильників української літератури, науки і штуки у Львові // Записки НТШ. Том ССХХVII. 1994. С. 393–419.

Тельвак, 2008 – Тельвак В. Творча спадщина Михайла Грушевського в оцінках сучасників (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття). Київ–Дрогобич, 2008. 494 с.

Труш, 1905 – Труш І. Вистава українських артистів // Артистичний вістник. 1905. № 5. С. 61–62.

Dybiec, 1995 – Dybiec J. Życie naukowe w Galicji doby autonomicznej // Galicja i jej dziedzictwo. Tom 3. Nauka i Oświata. Rzeszów, 1995. S. 35–50.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)