THE RECEPTION OF EUROPE/WEST IN THE SCIENTIFIC HERITAGE OF THE MYKHAILO MAKSYMOVYCH

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2519-058x.7.132753

Ключові слова:

М. Максимович, Захід, Європа, цивілізація, образ, ідентичність, слов’яни, Слов’янщина, Польща

Анотація

У статті розглянуто цивілізаційну ідентичність Михайла Максимовича. Проаналізовано  специфіку цивілізаційних поглядів вченого крізь призму двоєдиної категорії «свій-чужий», окреслено основні цивілізаційні образи на його ментальній карті, простежено їхнє змістове наповнення та аксіологічне навантаження. Акцентовано увагу на інтерпретаціях вченим історичного образу Європи/Заходу як «чужої» слов’янам цивілізації.  Узагальнено роль М. Максимовича у процесі ґенези української цивілізаційної ідентичності

Біографія автора

Іван Куций

доктор історичних наук,

доцент кафедри історії України

Тернопільського національного педагогічного університету

Посилання

Валіцький, 1998 – Валіцький А. В полоні консервативної утопії: Структура і видозміни російського слов’янофільства. К.: Основи, 1998. 710 с.

Максимович, 1876a – Максимовичъ М. Бубновская сотня // Собраніе сочиненій М. А. Максимовича. Томъ І. Отдѣлъ историческій. К.,1876. С. 747–834.

Максимович, 1880a – Максимовичъ М. Исторія древней русской словесности // Собраніе сочиненій М. А. Максимовича. Томъ ІІІ. Языкознание. История словесности. К., 1880. С. 346–479.

Максимович, 1880b – Максимовичъ М. Критико-истоическое изслѣдованіе о русскомъ языкѣ // Собраніе сочиненій М. А. Максимовича. Томъ ІІІ: Языкознание. История словесности. К., 1880. С. 3–24.

Максимович, 2004a – Максимович М. Листи / Упор. і вст. ст. В. Короткого. К.: Либідь, 2004. 312 с.

Максимович, 2004b – Максимович М. Объ участіи и значеныи Кіева въ общей жизни Россіи // Максимович М. Вибрані твори з історії Київської Русі, Києва і України. К.: Вища школа, 2004. С. 144–158.

Максимович, 1877a – Максимовичъ М. О лаврской могилинской школѣ // Собраніе сочиненій М. А. Максимовича. Томъ ІІ: Отдѣлы: историко-топографическій, археологическій и этнографическій. К., 1877. С. 210–215.

Максимович, 2004c – Максимович М. О мнимомъ запустѣнии Украины въ нашествіе Батыево и населеніи ея новопришлымъ народом (Письмо М. П. Погодину) // Максимович М. Вибрані твори з історії Київської Русі, Києва і України. К.: Вища школа, 2004. С. 130–141.

Максимович, 1877b – Максимовичъ М. О надгробияхъ в Печерскомъ монастырѣ // Собраніе сочиненій М. А. Максимовича. Томъ ІІ: Отдѣлы: историко-топографическій, археологическій и этнографическій. К., 1877. С. 216–237.

Максимович, 2004d – Максимович М. Откуда идеть Русская земля, по сказанію Несторовой повѣсти и по другимъ стариннымъ писаніямъ русскимъ // Максимович М. Вибрані твори з історії Київської Русі, Києва і України. К.: Вища школа, 2004. С. 46–115.

Максимович, 1876b – Максимовичъ М. Письма о князьяхъ Острожскихъ (Къ графинѣ А. Д. Блудовой) // Собраніе сочиненій М. А. Максимовича. Томъ І: Отдѣлъ историческій. К., 1876. С. 164–195.

Максимович, 1876c – Максимовичъ М. Родословныя записки кіевлянина // Собраніе сочиненій М. А. Максимовича. Томъ І: Отдѣлъ историческій. К., 1876. С. 208–216.

Максимович, 2004e – Максимович М. Сказаніе о гетманѣ Петрѣ Сагайдачномъ // Максимович М. Вибрані твори з історії Київської Русі, Києва і України. К.: Вища школа, 2004. С. 255–280.

Максимович, 2004f – Максимович М. Сказаніе о Коліивщинѣ // Максимович М. Вибрані твори з історії Київської Русі, Києва і України. К.: Вища школа, 2004. С. 373–399.

Максимович, 1877c – Максимовичъ М. Топографическія замѣтки кіевлянина // Собраніе сочиненій М. А. Максимовича. Томъ ІІ: Отдѣлы: историко-топографическій, археологическій и этнографическій. К., 1877. С. 39–49.

Рябчук, 2000 – Рябчук М. Західники мимоволі: парадокси українського нативізму // Рябчук М. Від Малоросії до України: парадокси запізнілого націєтворення. К.: Критика, 2000. С. 66–102

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті