DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.7.132752

THE PECULIARITIES OF FORMATION OF THE REPRESENTATIVE BRANCH OF POWER IN THE WEST UKRAINIAN REGIONS OF THE UKRAINIAN SOVIET SOCIALIST REPUBLIC IN THE POST-WAR PERIOD

Олександра Стасюк

Анотація


У статті висвітлено особливості формування представницької гілки влади в західноукраїнських областях повоєнного періоду у стосунку до інших регіонів Української РСР. Виявлено втрати депутатського корпусу УРСР першого скликання за час війни та їх причини, наведено статистичні дані. Показано втручання режиму у процес відновлення місцевих рад у 1944 – 1945 роках. Наголошено на повній підконтрольності процесу партійним органам влади. Охарактеризовано якісний склад депутатського представництва різних рівнів другого та третього скликань від західноукраїнського регіону у ВР СРСР та УРСР, а також місцевих рад. Вказано на політичні, соціальні, національні, та гендерні відмінності депутатського представництвавід західноукраїнських областей у стосунку до дипкорпусу УРСР та складу «народних обранців» східноукраїнського регіону. Зроблено висновок про штучність процесу формування депутатського корпусу в Українській РСР з метою продемонструвати участь всіх верств суспільства в управлінні державою та довести демократичність режиму.

Ключові слова


західноукраїнські області УРСР, повоєнний період, представницька гілка влади, депутатський корпус.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Власкін, 1966 ‒ Власкін П.О. До питання про роботу партійних організацій України з кадрами місцевих Рад (1959–1964) // Український історичний журнал. – К., 1966. – С. 56–64.

Восленский, 1991 ‒ Восленский М. Номенклатура. М.: Советская Россия, МП Октябрь, 1991. – 624 с.

Докаш, 2013 ‒ Докаш О.Ю. Політика відновлення органів влади та управління західних областей УРСР на завершальному етапі Другої світової війни: структурно-кадровий зріз // Наука і сучасність: виклики глобалізації. (Міжнародна конференція, м. Київ, 25 травня 2013 р.) – Част. ІІ (юридичні науки, педагогічні науки, політичні науки). К.: Центр наукових публікацій, 2013. С. 131–135.

Історія державної служби, 2009 ‒ Історія державної служби в Україні. У 5-ти томах. Головне управління державної служби України Інститут історії України Національної академії наук України / Відп. Ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій. К.: Ніка-Центр, 2009. Т. 2. 536 с.

Кірсанова, 1981 ‒ Кірсанова О. Я. Розвиток суспільно-політичної активності трудящих західних областей УРСР у процесі будівництва основ соціалізму. – К.: Наукова думка, 1981. – 224 с.

Кондратюк, 2005 ‒ Кондратюк К., Леськів М. Формування репресивного апарату тоталітарного режиму в західних областях України (1944 – 1953) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка: зб. наук, праць. Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2005. Вип. 7. С. 339–346.

Кравченко, 1998; Титаренко, 1998 ‒ Кравченко В. Титаренко Ю. Державотворення в Україні. Історія та сучасність. Донецьк, 1998. С. 17–19.

Трофим′як, 1970 ‒ Трофим’як Ю.М. Добір і виховання керівних кадрів з активу жінок:(На матеріалах західних областей УРСР, 1946 – 1955 рр.) // Наукові праці з історії КПРС. – К., 1970. – Вип. 37. – С. 123–130;.

Список депутатів ‒ Список депутатів ВР СРСР першого скликання // [Електронний ресур]. Режим доступу: сhttps://uk.wikipedia.org/wiki

ГДА СБУ ‒ Галузевий державний архів Служби Безпеки України, м.Київ

ДАЛО ‒ Державний архів Львівської області.

ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади України.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)