DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.7.131617

M. STAKHIV’S POLITICAL ACTIVITY IN RESEARCHES BY THE REPRESENTATIVES OF UKRAINIANS ABROAD AND COMNTEMPORARY DOMESTIC HISTORIANS

Олександр Козій, Оксана Горбачик

Анотація


In the article the state of the contemporary domestic scientific research of the political activity of Matviy Stakhiv, one of the most active figures of the political processes in Western Ukraine in the interwar period of the ХХ century, is analyzed. As is stated by the authors, his political and scientific work is specifically interesting for scientists and public circles due to its expressive displays of the interlacing of social and national aspects of the Ukrainian [independent] movement during the outlined period.

The conclusion is made that it was only in the time of Ukraine’s independence that a possibility of an unbiased attempt of a comprehensive investigation of the state-construction struggles in 1918 – 1923 became available to historians. The Ukrainian socialist movement in the interwar Poland and the scientific activity of the post-war Ukrainian emigration, however, did not lead to the appearance of any generalizing work dedicated to M. Stakhiv.


Ключові слова


M. Stakhiv, the USRP (the Ukrainian Socialist Radical Party), the Western Ukrainian National Republic (ZUNR), the Ukrainian Galician Army (UGA), public work, emigratory period.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Боднар, 2008 – Боднар О. Українська соціалістично-радикальна партія: основи політичної платформи (1926–1939) //Ukraine: cultural heritage, national consciousness, statehood. Anniversaryv collection in honour Ivan Pater. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008. Iss. 16. С. 430–436.

Великочий, 2010 – Великочий В. С. Австро-Угорська політика в Галичині періоду Першої світової війни: штрихи до аналізу української історіографії // Problems of the history of Ukraine of the ХІХ – beginning of the ХХ cc. Iss. 17. С. 373–389.

Великочий, 2011 – Великочий В. Українська історіографія про партійно-політичну систему Галичини воєнно-революційної доби: загальна характеристика // Galicia 2011. № 12. С. 91–96.

Горбач, 1949 – Горбач О. ЗУНР (ЗОУНР) в 1918 – 1923 рр. // Енциклопедія українознавства. Т. 1. Мюнхен; Нью-Йорк: Молоде життя, 1949. С. 527–530.

Грицак, 1996 – Я. Нарис історії України. Формування модерної нації XIX – XX століття. Київ: Генеза, 1996. 360 с.

Дудник, 2003 – Дудник О. Суспільно-політичне життя та громадянська позиція українських студентів-емігрантів у Чехословаччині у міжвоєнний період // Problems of Slavic Studies. 2003. Iss. 53. С. 243–247.

Кедрин, 1986 – Кедрин І. У межах зацікавлення / Наукове товариство ім. Шевченка. Нью-Йорк; Париж; Сидней; Торонто: [Б. в.], 1986. 523 с.

Крезуб, 1966 – Крезуб А. Нарис історії українсько-польської війни 1918 – 1919. Нью-Йорк: Око, 1966. 179 с.

Кугутяк, 1993 – Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. Нарис суспільно-політичного руху (XIX ст. – 1939 р.). Івано-Франківськ, 1993. 200 с.

Кульчицький, 1999 – Кульчицький С. Україна між двома війнами (1921 – 1939 рр.). Київ, 1999. [Україна крізь віки]. Т. 11. 336 с.

Литвин, 1998 – Литвин М. Українсько-польська війна. 1918 – 1919. Львів, 1998. 488 с.

Міщук, 2005 – Міщук М. Національна ідея в політичних програмах та практичній діяльності Української радикальної партії (1918 – 1939 рр.) // Sovereign Ukraine: A collection of scientific articles. Київ, 2005. Iss. 2. Part 1. С. 192–198.

Павленко, 1999 – Павленко М. Ставлення Чехословацької влади до інтернованих частин Української Галицької армії // Problems of Slavic Studies. 1999. Iss. 50. С. 185–192.

Паньківський, 1963 – Паньківський К. У 15-ліття Української Нац. Ради // Листи до приятелів / [ред. Микола Шлемкевич]. Нью-Йорк: «Ключі», 1963. Рік XI. Ч. 125–126. Кн. 7–8. С. 44–46.

Пришляк, 1992 – Пришляк В. Історико-просвітницька діяльність інтернованих стрільців УГА в Чехословаччині // Ukrainian emigration: history and contemporaneity. Materials of international scientific conferences, dedicated to 100th anniversary of the emigration of Ukrainians toCanada. Львів, 1992. С. 301–308.

Прохода, 1967 – Прохода В. Уваги до праці д-ра М. Стахіва «Україна в добі Директорії» // Ukrainian historian. 1967. Part 1/2 (13/14). С. 90–102.

Соляр, 2011 – Соляр І. Зовнішні орієнтації українських партій національно-державницького табору Західної України (1923–1939). Львів, 2011. 356 с.

Срібняк, 2006 – Срібняк І. Преса інтернованих частин Української Галицької Армії у Чехословаччині (1919–1921 рр.) // Magisterium (the National University “Kiev Mohyla Academy”. Series “Journalism”. Київ, 2006. Issue 22. С.76-80.

Стахів, 1992 – Стахів М. Україна проти большевиків. Нариси з історії агресії Совєтської Росії. Тернопіль, 1992. 172 с.

Шанковський, 1974 – Шанковський Л. Українська Галицька Армія: Воєнно-історична студія. Вінніпег: Вид. Д. Микитюк, 1974. 396 с.

Швагуляк, 1994 – Швагуляк М. Маловідома сторінка політичного життя Західної України передодня Другої світової війни (З історії Контактного Комітету. 1937 – 1939 роки) // Zapysky NTSh / ed. Oleh Kupchynskyi]. Львів, 1994. Vol. CCXXVIII. С. 207–248.

Швед, 2010 – Швед О. Степан Витвицький: громадсько-політична діяльність. Львів: Астролябія, 2010. 180 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)