DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.7.131215

THE CHRONICLE OF THE UKRAINIAN LIBERATION MOVEMENT OF THE MIDDLE OF THE XX CENTURY ON THE UKRAINIAN-POLISH BORDER

Микола Литвин

Анотація


РЕЦЕНЗІЯ на монографію В. І. Ільницького

“Карпатський край ОУН в українському визвольному русі (1945–1954): монографія / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 696 с.”


Повний текст:

PDF (English)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)