DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.7.131213

REPRISALS OF THE SOVIET ADMINISTRATION AGAINST FAMILIES OF INSURGENTS IN KARPATSKYI KRAI OF THE OUN (1945 – 1954)

Василь Ільницький, Наталія Кантор

Анотація


 

У статті вперше на основі невідомих та маловідомих документів досліджується проблема використання сімей націоналістів в агентурних комбінаціях. Виокремлюються основні напрямки цієї політики репресивно-каральних органів. Автор довів, що цей напрям діяльності спецорганів відігравав надзвичайно важливу роль.


Ключові слова


Карпатський край ОУН, визвольний рух, націоналісти, родини, репресивно-каральні органи.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Білас, 1994 – Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917 – 1953. Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз. У двох книгах. Книга перша. К.: Либідь; Військо України, 1994. 432 с.

Вєдєнєєв, Биструхін, 2007 – Вєдєнєєв Д., Биструхін Г. Двобій без компромісів. Протиборство спецпідрозділів ОУН та радянських сил спецоперацій. 1945 – 1980-ті роки: Монографія. К.: К.І.С., 2007. 568 с.

Вронська, 2009 – Вронська Т. Заручники тоталітарного режиму: репресії проти родин «ворогів народу» в Україні (1917 – 1953 pp.). К.: Інститут історії України, 2009. 486 с.

ГДА СБУ – Галузевий державний архів Служби безпеки України.

Кентій, 1999a – Кентій А. Нарис боротьби ОУН–УПА в Україні (1946 – 1956 рр.). К.: Інститут історії України НАН України, 1999. 111 с.

Кентій, 1999b – Кентій А. Українська повстанська армія в 1944 – 1945 рр.. К.: Інститут історії України НАН України, 1999. 220 с.

Киричук, 2003 – Киричук Ю. Український національний рух 40–50-х років XX століття: ідеоло­гія та практика. Львів: Добра справа, 2003. 464 с.

Когут, 2002 – Когут М. Герої не вмирають… Кн. 2. Калуш: «Артекс», 2002. с.

Когут, 2001a – Когут М. Командир Різун. Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження», 2001. с.

Когут, 2001b – Когут М. Герої не вмирають… Кн. 1. Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження», 2001. с.

Літопис УПА, 1995 – Літопис УПА. Т. 28: Марія Савчин: Тисяча доріг. (Спомини). Торонто – Львів: Видавництво Літопис УПА, 1995. 598 с.

Надольський Й. Е. Депортаційна політика сталінського тоталітарного режиму в західних областях України (1939 – 1953 рр.). Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. 260 с.

Роман Шухевич, 2007a – Роман Шухевич у документах радянських органів державної безпеки (1940 – 1950). К.: ПП Сергійчук М. І., 2007. Т. 1. 640 с.

Роман Шухевич, 2007b – Роман Шухевич у документах радянських органів державної безпеки (1940 – 1950). К.: ПП Сергійчук М. І., 2007. Т. 2. 584 с.

Русначенко, 2002 – Русначенко А. Народ збурений: Національно-визвольний рух в Україні й національні рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940 – 50-х роках / Анатолій Русначенко. К.: Університетське видавництво «Пульсари», 2002. 519 с.

Сергійчук, 2006 – Сергійчук В. Тавруючи визвольний прапор. Діяльність агентури та спецбоївок НКВС-НКДБ під виглядом ОУН-УПА. Видання друге, доповнене. К.: ПП Сергійчук М.І., 2006. 184 с.

Сергійчук, 2005 – Сергійчук В. Український здвиг: Прикарпаття. 1939 – 1955 рр. К.: Українська Видавнича Спілка, 2005. 840 с.

Стародубець, 2006 – Стародубець Г. Українське повстанське запілля (друга пол. 1943 – поч. 1946 років). Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. 527 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)