DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.6.124682

СУЧАСНА РОСІЙСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ПЕРЕДОДНЯ І ПОЧАТКОВОГО ПЕРІОДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Григорій Казьмирчук

Анотація


Стаття присвячена проблемам передодню і початковому періоду у висвітленні сучасною російською історіографією Другої світової війни. З’ясовано, що нове їхнє прочитання виникло в результаті соціально-політичних перемін в колишньому СРСР, запровадженню в історичну наук нових архівних документів, плюралізму думок і висновків, зменшенням контролю й тиску держави на уми й працю істориків. Зроблено висновки, що багато питань й тем Другої світової війни отримали нове осмислення й розвиток. Проте російська національна історіографія ще не позбавилася імперського мислення, фальшування деяких важливих питань, нав’язування помилкових оцінок і висновків.

Ключові слова


сучасна російська історіографія, Друга світова війна, фальсифікація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гадєєв О. Російська історіографія передодня Другої світової війни / О. Гадєєв. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/publ/war_2008_11_10.

Гареев М. А. Об изучении истории Великой отечественной войны / Махмуд Гареев // Новая и новейшая история. – 1992. - № 1. – С. 13, 14.

Жиряков О. Ю. Британська та російська історіографія Другої світової війни: використання метода альтернативної історії / О. Ю. Жиряков // Наук. праці історичного факультету Запорізького нац. ун-ту. – 2014. – Вип. 41. – С. 269–274.

Жиряков О. Ю. Імперський напрямок пострадянської російської історіографії Другої світової війни; автореф. дис….канд. іст. наук. – Миколаїв, 2009. – 21 с.

К читателю // Великая Отечественная война. 1941 – 1954. Военно-исторические очерки – Кн.1.Суровые испытания. – М.: Наука, 1998. – С. 8–9.

Красная звезда. – 1985. – 24 сентября.

Мельтюхов М. И. Споры вокруг 1941 года: опыт критического осмысления одной дискуссии / Михаил Мельтюхов // Отечественная история. – 1994. – № 3. – С. 4–22.

Мерцалов А., Мерцалова Л. «Непредсказуемое прошлое» или преднамеренная ложь / Андрей Мерцалов, Людмила Мерцалова // Отечественная мысль. – 1993. - № 6. – С. 50.

Орлов А. Так кто же начал войну? / Александр Орлов // Армия. – 1993. – № 8. – С. 16–20.

Певзнер Гелия. Французские историки: В России Вторая мировая война всегда была идеологическим оружием. – Режим доступу: https://inosmi.ru/social/20160120/235108570.html

Суворов В. Ледокол / Виктор Суворов. – К., газета «Независимость», «Черкасский бизнес-центр», 1993. – 351 с.

Суховерська І. Мотиви підписання пакту Молотова – Ріббентропа у науковому дискурсі сучасної російської історіографії / І. Суховерська // Вісн. Львів. ун-ту. Серія Історична. – Львів. – Вип. 52.

Суховерська І. Синтетичні праці з історії Другої світової війни як репрезентант сучасної російської історіографії та державної політики пам’яті Росії / І. Суховерська // Етінак. – 2017. - №3. – Т. 2. – С. 117–125.

Фляйшхауэр И. Пакт. Гитлер, Сталин и инициатива германской дипломатии. 1938 – 1939; Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1991. – 480 с.

Хоффман И. Подготовка Советского Союза к наступательной войне. 1941 год / Иоахим Хоффман // Отечественная история. 1993. - №4. – С. 19.

Черкасов Н. С. «Спор историков» продолжается? / Н. С. Черкасов // Новая и новейшая история. – 1990. – № 1. – С. 179.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)