DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.6.124074

СТАТУТ ПРОМИСЛОВОЇ ШКОЛИ В ДРОГОБИЧІ (1888) ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО

Олена Невмержицька, Микола Галів

Анотація


Мета статті полягає в публікації статуту Промислової школи в Дрогобичі (1888) та його археографічній характеристиці. Коротко розкривається історія виникнення та засади діяльності Промислової школи в Дрогобичі, яка мала статус допоміжного («вечірнього») навчального закладу. Аналізується зміст статуту Промислової школи, а відтак репрезентативність цього документу як історичного джерела

Ключові слова


Промислова школа, статут, Дрогобич, історичне джерело, Педагогічне товариство

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Білавич, 2015 – Білавич Г. Теорія і практика виховання господарської культури учнів та дорослих у Західній Україні (друга половина ХІХ – початок 40-х рр. ХХ ст.). Івано-Франківськ: НАІР, 2015. 740 с.

ЦДІАУЛ – Центральний державний історичний архів України у Львові.

Янишин, 2017 – Янишин Б. Східногалицьке шкільництво автономічної доби у вибраній польській історіографії // Східноєвропейський історичний вісник. 2017. Вип. 5. С. 8 – 14.

Kłos, Szwed, 1996 – Kłos E.S., Szwed M.S. Ukraińskie szkolnictwo zawodowe w Galicji // Galicja i jej dziedzictwo. Rzeszów. 1996. T. 8. Myśl edukacyina w Galicji 1772 – 1918. Ciągłość i zmiana. S. 353 – 361.

Krawczyk, 1989 – Krawczyk J. Rozwój polskiego szkolnictwa górniczego do roku 1939 // Zeszyty Naukowe AGH. Górnictwo. 1989. T. 13 (Z. 2). S. 133 – 166.

Krawczyk, 1995 – Krawczyk J. Galicyjskie szkolnictwo zawodowe w latach 1860 – 1918. Kraków: UNIWERSITAS, 1995. 287 s.

Krawczyk, 1997 – Krawczyk J. Początki szkolnictwa naftowego na ziemiach polskich // Studia Historyczne. 1997. R. XL. Z. 3 (158). S. 341 – 358.

Krawczyk, 2008 – Krawczyk J. Rola szkół zawodowych w rozwoju przemysłu galicyjskiego doby autonomicznej // Galicja i jej dziedzictwo. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2008. T. 20. Historia wychowania: misja i edukacja. S. 241 – 253.

Krawczyk, 2015 – Krawczyk J. Szkolnictwo zawodowe – rzemieślniczo-przemysłowe, rolnicze i handlowe // Galicja i jej dziedzictwo. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2015. T. 22: Szkolnictwo i oświata w Galicji 1772 – 1918. S 105 – 122.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)