DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.6.123762

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА В ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ (1944 – 1953)

Руслана Попп

Анотація


У статті показано організацію та діяльність історичного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка в 40-і та на початку 50-х рр. ХХ ст. Характеризується студентський та викладацький склад факультету, зміст навчання і виховання молоді, деякі аспекти тодішнього повсякдення. Простежується вплив суспільно-політичної ситуації у регіоні на роботу вищого навчального закладу та його підрозділу.


Ключові слова


Дрогобицький учительський інститут, педагогічний інститут, історичний факультет, викладачі, студенти

Повний текст:

PDF

Посилання


Галів, 2011 – Галів М. Д. Дрогобицький державний учительський інститут: перший рік роботи (1940 – 1941) // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. 2011. №2 (73). С. 62–67.

ДАЛО Державний архів Львівської області.

Дашкевич, 1996 – Дашкевич Я. Боротьба з Грушевським та його львівською школою за радянських часів // Український історик. 1996. № 1 - 4 (128 - 131). Вік ХХХІІІ – С. 88-142.

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка [2-е видання], за редакцією Валерія Скотного, Юрія Кишакевича та ін. Дрогобич, 2010. 308 с.

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, за редакцією Валерія Скотного, Юрія Кишакевича та ін. Дрогобич; Львів, 2001. 328 с.

Історія Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка в іменах, за редакцією, Юрія Кишакевича. Дрогобич, 2005. 224 с.

Попп, 2009 Попп Р. П. Педагогічний університет імені Івана Франка у перші повоєнні роки (1944 – 1953) // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ імені Івана Франка. Історія. 2009. Випуск двадцять четвертий. С. 120–135.

Попп, 2011 Попп Р. П. Формування інтелігенції західних областей України в перші повоєнні роки (на матеріалах Дрогобицького учительського інституту) // Інтелігенція і влада. 2011. Вип. 23. С. 94–104.

ЦДАВО. Центральний державний архів вищих органів влади


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)