ПРОБЛЕМА ПОВЕРНЕННЯ КУЛЬТУРНОГО НАДБАННЯ УКРАЇНИ В УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИХ ВЗАЄМОВІДНОСИНАХ: З ІСТОРІЇ ПРОБЛЕМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2519-058x.6.123760

Ключові слова:

Україна, Російська Федерація, культура, надбання, цінності, міжнародні відносини.

Анотація

У статті висвітлена історична ретроспектива, пов’язана з питанням повернення культурного надбання України з Російської Федерації. Право народу на культурні надбання посідає особливе місце у міжнародних відносинах, адже саме культурні цінності відіграють надважливу роль у відновленні історичної пам’яті та відродженні національної культури, що має безпосередній вплив для розбудови незалежної держави. На підставі аналізу архівних документів зроблено висновки про причини та історичні обставини, що призвели до виникнення однієї з найбільш гострих проблем в українсько-російських взаєминах – визначення долі українських культурних цінностей в Росії.

Біографія автора

Марія Парахіна

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

науковий співробітник науково-дослідної частини

історичного факультету Київського національного

університету імені Тараса Шевченка 

Посилання

Айсфельд, 2014 – Айсфельд О. Коллекция Петра Маврогордато: пути античных артефактов из Причерноморья в зарубежные музейные и частные собрания // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею: Науковий збірник. Одеса, 2014. № 13. С. 40‒54.

Акуленко, 1991 – Акуленко В. І. Охорона пам’яток культури в Україні. 1917‒1990. Київ, 1991. 274 с.

Бульдін, 1929 – Бульдін К. Деякі питання культурної роботи та огляд Київської картинної галереї // Літературна газета. 1929. 1 квітня. № 7 (49).

Гетьман, 2007 – Гетьман Д. Взаємообмін музейними цінностями між РРФСР та УСРР в 1931–1936 рр. // Пам’ять століть. 2007. № 1. С. 211–229.

Кот, 1993 – Кот С.І Чи повернуться наші клейноди? // Українська культура. 1993. № 1. С. 20‒21.

Кот, 1994 – Кот С.І. Реституція чи конфронтація? // Політика і час. 1994. № 6. С. 27‒35.

Кот, 1996 – Кот С. І. Українські культурні цінності в Росії: Проблема повернення в контексті історії та права: монографія. Київ, 1996. 91 с.

Кот, 2009 – Кот С. І. Реліквії козацтва в контексті українсько-російських переговорів щодо їх повернення (1920‒1930-ті рр.) // Український історичний журнал. 2009. № 1. С. 129‒143.

Кот, 2010 – Кот С. І. З історії формування організаційних засад державної політики повернення та реституції культурних цінностей в незалежній Україні // Історія України: Маловідомі імена, події, факти: Збірник статей ‒ Київ, 2010. Вип. 36. ‒ С. 361– 371.

Ленченко В. До повернення національних реліквій // Пам’ятки України. 1989. № 4. С. 28‒29.

Ленченко В. Клейноди Війська Запорозького // Пам’ятки України. 1990. № 2. С. 56‒57.

Нестуля, Нестуля, 2002 – Нестуля О., Нестуля С. Українські культурні цінності в Росії: На шляху до діалогу: 1926-1930: [Збірник документів]. Полтава: РВВ ПУСКУ, 2006. 333 с.

Обмін науковими цінностями між УСРР й РСФРР // Пролетарська правда, 1930. 15 червня. № 136 (2651).

Полін, 2008 – Полін С. В. Куль-Оба ‒ одне з найбільших скіфських поховань другої половини 4 ст. до н. е. // Енциклопедія історії України: У 10 т. / НАН України. Інститут історії України; редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ‒ Київ, Наукова думка, 2008. Т. 5: Кон‒Кю. С. 476‒477.

Полін, 2009 – Полін С. В. Мельгунівський курган (Лита Могила) // Енциклопедія історії України: У 10 т. / НАН України. Інститут історії України; редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ‒ Київ, Наукова думка, 2009. Т. 6: Ла‒Мі. С. 596‒597.

Придик, 1911 – Придик Е. Мельгуновский клад 1763 г. // Материалы по археологии России. Санкт-Петербург, 1911. № 31. 24 с.

Приходнюк, 2009 – Приходнюк О. М. Малоперещепинський скарб // Енциклопедія історії України: У 10 т. / НАН України. Інститут історії України; редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ‒ Київ, Наукова думка, 2009. Т. 6: Ла‒Мі. С. 478.

Реєнт, Лисенко, 1997 – Реєнт О. П., Лисенко О. Є. Історичні зошити. Огляд видань Інституту історії України НАНУ за останні10 років. Київ, 1997. С. 101‒103.

Савчук, 2000a – Савчук Ю. Особисті речі Б. Хмельницького у колекціях музеїв Європи // Україна в Центрально-Східній Європі: Студії з історії XI-XVIII ст. Київ, 2000. С. 293–313.

Савчук, Турек, 2000b – Савчук Ю., Турек Є. Прапор Б. Хмельницького з Державної трофейної колекції Військового музею у Стокгольмі // Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку. Вип. 7. 2000. С. 312‒324.

Сас, 2003 – Сас П. М. Величко Самійло (Самоїл) Васильович та його літопис // Енциклопедія історії України: В 5 т. / НАН України. Інститут історії України; редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. Київ, Наукова думка, 2003. Т. 1: А‒В. ‒ С. 472‒473.

Сергійчук, 1990 – Сергійчук В. І. Доля української національної символіки: монографія. Київ, Знання, 1990. 48 с.

Федорук, 1996 – Федорук О. Повернення в Україну втрачених культурних цінностей в контексті державотворчого та духовного відродження // Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. 1996. Вип. 6. С. 22–24.

Федорук, 1998 – Федорук О. Україна і Росія: діалоги у сфері переміщених культурних цінностей // Українсько-російські відносини: гуманітарний вимір: Науковий збірник. Київ, НІУРВ, 1998. С. 97–107.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті