DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.6.123756

ДІЯЛЬНІСТЬ СТАРШИНСЬКОЇ ШКОЛИ УПА ІМЕНІ ПОЛК. Є. КОНОВАЛЬЦЯ НА КОЛОМИЙЩИНІ (ІЗ ОСОБИСТИХ ЗІЗНАННЬ ФЕДОРА СТЕФАНОВИЧА-«КРОПИВИ»)

Василь Ільницький, Микола Пантюк

Анотація


У статті публікується протокол допиту організатора та першого керівника старшинської школи УПА імені полк. Є. Коновальця на Гуцульщині Федора Стефановича-«Кропиви», що розкриває питання функціонування старшинських і підстаршинських шкіл УПА у ВО-4 «Говерля». Простежуються особливості вишкільної діяльності: викладацькі кадри, програми, продуктивність роботи. Встановлено, що, зважаючи на постійні бойові дії і втрати особового та керівного складу, проблема підготовки професійних кадрів залишалася актуальною.

Ключові слова


Федір Стефанович, ВО-4 «Говерля», старшинські і підстаршинські школи, УПА.

Повний текст:

PDF

Посилання


АУСБУ ІФО – Архів управління Служби безпеки України у Івано-Франківській області.

АУСБУ ЧО – Архів управління Служби безпеки України у Чернівецькій області.

ГДА СБУ – Галузевий державний архів Служби безпеки України.

Ільницький, 2016 – Ільницький В. До питання функціонування відділів УПА на Чернівеччині (1944 – 1945) // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. Дрогобич, Посвіт, 2016. Вип. 1. С. 60–68.

Кентій, 1999 – Кентій А. Нарис боротьби ОУН–УПА в Україні (1946–1956 рр.). Київ, Інститут історії України НАН України, 1999. 111 с.

Киричук, 2003 – Киричук Ю. Український національний рух 40–50-х років XX століття: ідеоло­гія та практика. Львів, Добра справа, 2003. 464 с.

Когут, 1999 – Когут М. Повстанська доля Байрака. Дрогобич, Відродження, 1999. 48 с.

Літопис УПА, 1978 – Літопис Української Повстанської Армії / відп. ред. Є. Штендера, співред. П. Потічний. Торонто, Літопис УПА, 1978. Т. 3: Чорний ліс: видання команди Станиславівського тактичного відтинка УПА 1947 – 1948 роки. Передрук підпільного журналу УПА (1947 – 1948). Кн. 1. 272 с.

Літопис УПА, 1987 – Літопис Української Повстанської Армії / відп.ред. Є. Штендера, співред. П. Й. Потічний. Торонто, Літопис УПА, 1987. Т. 15: Спогади командира відділу особливого призначення «УПА – Схід». 270 с.

Літопис УПА, 1990 – Літопис Української Повстанської Армії / упоряд. Петро Содоль. Торонто, Літопис УПА, 1990. Т. 18: Група УПА «Говерля». Документи, звіти та офіційні публікації: Кн. 1. 328 с.

Літопис УПА, 1992 – Літопис Української Повстанської Армії / упоряд. Петро Содоль. Торонто, Львів, Літопис УПА, 1992. Т. 19: Група УПА «Говерля». Спомини, статті та видання історично-мемуарного характеру: Кн. 2. 360 с.

Літопис УПА, 2007 – Літопис Української Повстанської Армії. Нова серія / упоряд. Олександр Іщук, Сергій Кокін. Київ, Торонто, 2007. Т. 9: Боротьба проти повстанського руху і націоналістичного підпілля: протоколи допитів заарештованих радянськими органами державної безпеки керівників ОУН і УПА (1944 – 1945). 912 с.

Літопис УПА, 2012 – Літопис Української Повстанської Армії. Нова серія / упоряд. Дмитро Проданик. Київ, Торонто, Літопис УПА, 2012. Т. 19: Підпілля ОУН на Буковині: Документи і матеріали. 1943 – 1951. 840 с.

Патриляк, 2004a – Патриляк І. «Щоденний хліб» курсантів УПА: житлове, матеріально-технічне, продовольчета медичне забезпечення старшинських та підстаршинських шкіл УПА (1943 – 1944) // Український визвольний рух / Центр досліджень визвольного руху, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН Укра­їни. – Львів, Коло, 2004. Збірник 3: До 75-ліття Організації Українських Націоналістів. С. 246–259.

Патриляк, 2004b – Патриляк І. Старшинські й підстаршинські школи УПА в 1943 – 1944 рр. // Визвольний шлях. 2004. Кн. 4 (673). С. 92–106.

Ремесло повстанця, 2007 – Ремесло повстанця. Збірник праць підполковника УПА Степана Фрасуляка-«Хмеля» / ред. і упоряд. Р. Забілий. Львів, Центр досліджень визвольного руху, 2007. 424 с.

Русначенко, 2002 – Русначенко А. Народ збурений: Національно-визвольний рух в Україні й національні рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940 – 50-х роках. Київ, Університетське видавництво «Пульсари», 2002. – 519 с.

Содоль, 1995 – Содоль П. Українська Повстанча армія 1943 – 1949. Довідник другий. Нью-Йорк, 1995. 295 с.

Федорівський, 1962 – Федорівський С. Нотатки повстанця. Нью-Йорк, Прометей, 1962. 207 с.

Чижевський, 1948 – Чижевський В. Організація військової праці ОУН. [б. м.; б. в.], 1948. – 132 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)