DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.6.123752

РАДІО У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ МЕШКАНЦІВ ДРОГОБИЧЧИНИ (1944 – 1958)

Марія Вурловська

Анотація


У статті розглянуто значення радіо у повсякденні населення Дрогобиччини у післявоєнний період. Показано, що радянська система розглядала радіо як важливий ідеологічний інструмент. Досліджено, що радіо урізноманітнювало дозвілля населення, було засобом отримання відомостей про події в СРСР та світі і чи не єдиною можливістю дізнатися альтернативні джерела інформації із закордону.


Ключові слова


Дрогобиччина, радіо, радіотрансляція, радіопередачі, дозвілля, ідеологізація, повсякдення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Газета «Радянське слово».

ДАЛО – Державний архів Львівської області.

Даниленко, 2010 – Даниленко В. Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 1940‑х – середина 1950‑х рр.): колективна монографія. Київ, 2010. 336 с.

Ісайкіна, 2010 – Ісайкіна О. Історія повсякденності: теорія та практика // Матеріали Всеукр. наук. конф., Переяслав-Хмельницький, 14–15 трав. 2010. С. 181–184.

Клювак, 2011 – Клюквак В. З історії львівського обласного радіо та радіожурналістики у 20-х – 70-х роках ХХ століття // Теле- та радіожурналістика. 2011. №. 10. C. 273–292.

Колісник, 2014 – Колісник Ю. Радіозаглушування – невід’ємний складник радянської цензури, його роль у трансформації інформаційного протору // Вісник Львівського університету. Сер.: журналістика, 2014. № 39. С. 39–46.

Листування. 1955 р. Приватний архів Івана Стебівки у м. Дрогобичі.

Спогади. Приватний архів Марії Вурловської у м. Дрогобичі.

Шапоренко, 2013 – Шапоренко В. Жанрова система української радіореклами: етапи розвитку // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Соціальні комунікації. 2013. № 1074. С. 66–70.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)