DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.4.111478

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ

Анна-Марія Урста

Анотація


У статті проаналізовано історію розвитку основних напрямів вітчизняної туристичної галузі. Авторка дійшла висновку, що становлення рекреаційно-туристичної діяльності на теренах українських земель відбувалося ще за часів Давньої Греції. У Північному Причорномор'ї були засновані міста-колонії, найбільшими з яких були Тіра, Ольвія, Херсонес, Пантікапей, Феодосія, Євпаторія, в яких використовували лікувальні води, грязі кримських озер і лиманів. Перші згадки про родовища лікувальних вод на заході України (Моршин, Немирів, Поляна, Синяк, Любень Великий) датовані XVI ст. У другій половині XVIII ст. в Україні почався швидкий розвиток курортів. Здійснювалося будівництво водолікарень, готелів, будинків для приїжджих, відбувалася комерціалізація курортної справи, тривали дослідження й пошуки нових родовищ. У радянський час туристична галузь була зорієнтована на рекреацію. Масово будувалися санаторії, великі і малі оздоровниці.

На      початку 90-х рр. туристична галузь функціонувала, базуючись на радянських санаторно-курортних об’єктах та виїзному туризмі.

Розкриття теми стало можливим завдяки використанню загальнонаукових методів пізнання: аналізу, синтезу, системності, узагальнення, конкретності, історизму та діалектичного. Також використано спеціально наукові методи дослідження: історико-порівняльний, історико-синтетичний, історико-діахронний, емпіричного аналізу тощо.

Ключові слова


туризм, курорт, античний світ, Київська Русь, туристична інфраструктура, туристичні ресурси, рекреаційні комплекс.

Повний текст:

PDF

Посилання


Абрамов В. В. Історія туризму / В. В. Абрамов, М. В. Тонкошкур. – Харків: Харківська національна академія міського господарства, 2010. – 294 с.

Історія розвитку туризму в Україні. Види, форми, класифікація туризму // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua.textreferat.com/referat-941-1.html.

Історія розвитку туризму в Україні / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://westudents.com.ua/glavy/93659-15-storya-rozvitku-turizmu-v-ukran.html

Історія становлення й розвитку сільського туризму в Карпатському регіоні / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://5ka.at.ua

Мельник А. Особливості становлення організованого туризму Закарпаття (кінець XIX – початок XX століття) / А. Мельник, Ж. Собов // Рекреаційна географія і туризм. – Наукові записки. – № 2. – 2016. – С. 123–129.

Школа І. Розвиток туристичного бізнесу регіону: моногр. / ред.: І. М. Школа – Чернівці: Кн. – ХХІ, 2007. – 292 c.

Товт В. Історія становлення та перспективи розвитку рекреаційно-туристичної зони Закарпатської області / В. Товт // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 2. – С. 113–120.

Тронько П. Т. Краєзнавство у відродженні духовності і культури. Досвід. Проблеми. Перспективи / П. Т. Тронько. – К.: Наук. думка, 1998. – 98 с.

Федорченко В. К. Історія туризму в Україні: Навчальний посібник / В. К. Федорченко, Т. А. Дьорова. – К.: Вища школа, 2002. – 195 с.

Фуртій В. Розвиток туризму на Закарпатті у період Чехословаччини 1918 – 1938 рр. / В. Фуртій // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 3. – С. 114–117.

Шандор, Ф. Ф. Становлення ту7uhgристичної галузі в Закарпатті: історичний аспект [Текст] / Ф. Ф. Шандор // Науковий вісник Ужгородського університету: Серія: Географія. Землеустрій. Природокористування / відп. ред. С. Поп. – Ужгород: Говерла, 2013. – Вип. 1. – С. 183–189.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)