DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.4.111476

ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНОЇ ТА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ У ТУРИЗМІ

Вікторія Романюк

Анотація


У статті проаналізовано історію і перспективи використання природної та  історико-культурної спадщини українського регіону Карпат (Закарпаття, Галичина, Прикарпаття) у вітчизняній туристичній галузі. Автор дійшла висновку, що багатий туристично-рекреаційний потенціал Карпатського регіону, що географічно охоплюює Львівську, Закарпатську, Івано-Франківську та Чернівецьку області, у сукупності із туристичною інфраструктурою, що базується на джерелах природних мінеральних вод, мальовничих ландшафтів та історико-культурних пам’ятках, має всі підстави для розвитку туристичної галузі у країні. У статті використано загальнонаукові та спеціальнонаукові методи дослідження: аналізу, синтезу, діалектичний, історизму, історико-хронологічний метод тощо.  Зокрема, під час написання статті авторка віддала перевагу використано історичних методів.

Ключові слова


Карпати, Закарпаття, Галичина, Карпатський регіон, туристична інфраструктура, туристичні ресурси, рекреаційні комплекс.

Повний текст:

PDF

Посилання


Абрамов В. В. Історія туризму / В. В. Абрамов, М. В. Тонкошкур. – Харків: Харківська національна академія міського господарства, 2010. – 294 с.

Биркович В. І. Тенденції та перспективи розвитку туристично-рекреаційної галузі в Закарпатській області / В. І. Биркович // Стратегічні пріоритети (дар). – 2009. – №2. – С. 218–224.

Вачевський М. В. Розвиток рекреаційної сфери в Карпатському регіоні / М. В. Вачевський, О. М. Свінцов, В. Ф. Кузнєцов // Український бальнеологічний журнал. – 2001. – № 1. – С. 99-104.

Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні / В. Ф. Кифяк. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2003. – 300 с.

Кифяк В. Ф. Рекреаційна спеціалізація як умова посилення конкурентоспроможності регіону / В. Ф. Кифяк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – №2. – С. 157–161.

Історія розвитку туризму в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://westudents.com.ua/glavy/93659-15-storya-rozvitku-turizmu-v-ukran.html

Історія становлення й розвитку сільського туризму в Карпатському регіоні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://5ka.at.ua

Коваль П. Ф. В’їзний туризм / П. Ф. Коваль, Н. О. Алєшугіна. – Ніжин: Видавництво Лук’яненко В. В., 2010. – 304 с.

Матещук С. В. Провідні напрями використання рекреаційних ресурсів Карпат / С. В. Матещук, В. Г. Явкін / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.skole.com.ua/uk/papers/13-turizm/35-rekreazia.html.

Мазур Ф. Ф. Соціально-економічні умови розвитку рекреаційної індустрії (на прикладі Карпатського регіону) / Ф. Ф. Мазур. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 96 с.

Сафулліна В. Перспективи розвитку курортної галузі та рекреаційних територій в Україні / В. Сафулліна // Управління сучасним містом. – 2007. – № 12. – С. 88–94.

Товт В. Історія становлення та перспективи розвитку рекреаційно-туристичної зони Закарпатської області / В. Товт // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 2. – С. 113–120.

Федорченко В. К. Історія туризму в Україні / В. К. Федорченко, Т. А. Дьорова. – К.: Вища школа, 2002. – 195 с.

Фуртій В. Розвиток туризму на Закарпатті у період Чехословаччини 1918 – 1938 рр. / В. Фуртій // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 3. – С. 114–117.

Шандор Ф. Розвиток туризму / Ф. Шандор // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakarpatia.com/?p=795/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)