DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.4.111475

ІCТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Роман Корсак

Анотація


У статті комплексно проаналізовано історію формування туристичної привабливості Закарпатської області. Дослідивши тенденції розвитку регіонального туризму, можна констатувати, що найбільш сприятливими у Закарпатській області є Рахівський, Тячівський, Міжгірський райони. Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що туризм є ефективним засобом та дієвим джерелом збереження і пізнання екології та історико-суспільної спадщини Закарпаття.

Вважаємо, що однією з найпривабливіших серед туристичних регіонів України є Закарпатська область. Це один з найперспективніших субрегіонів розвитку Карпатського зеленого та етнокультурного туризму.

Автор використав загальнонаукові та спеціальнонаукові методи дослідження. Зокрема, аналізу, синтезу, діалектичний, історизму, історико-хронологічний метод тощо.  У науковому доробку віддано перевагу історичним методам дослідження: історико-генетичному, історико-порівняльному, історико-синтетичному, історико-діахронному, емпіричному аналізу тощо.

Ключові слова


туризм, Закарпаття, атракційні місця, екологічний туризм, Рахівський район, туристичне бюро.

Повний текст:

PDF

Посилання


Абрамов В. В. Історія туризму / В. В. Абрамов, М. В. Тонкошкур. – Харків: Харківська національна академія міського господарства, 2010. – 294 с.

Корсак Р. Туристичні об’єкти Закарпатської області / Р. Корсак, М. Корсак, В. Гребенюк. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2017. – 416 с.

Котигорошко В. Закарпаття в давнину / В. Котигорошко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2006. – № 39–40. – C. 12–16.

Мельник А. Особливості становлення організованого туризму Закарпаття (кінець XIX – початок XX століття) / А. Мельник, Ж. Собов // Рекреаційна географія і туризм. – Наукові записки. – № 2. – 2016. – С. 123–129.

Стойко С. Роль природно-заповідного фонду Карпат у збереженні етнокультурної спадщини гуцулів, бойків, лемків / С. Стойко, Д. Крук // Зелені Карпати. – 2004. – № 1–2. – С. 27–29.

Тронько П. Т. Краєзнавство у відродженні духовності і культури. Досвід. Проблеми. Перспективи / П. Т. Тронько. – К.: Наукова думка, 1998. – 98 с.

Федорченко В. К. Історія туризму в Україні: Навчальний посібник / В. К. Федорченко, Т. А. Дьорова. – К.: Вища школа, 2002. – 195 с.

Фуртій В. Розвиток туризму на Закарпатті в період Чехословаччини 1918 – 1938 рр. // Східноєвропейський історичний вісник. – Дрогобич: Посвіт, 2017 р. – Вип. 3. – С. 114–117.

Шандор Ф. Ф. Становлення туристичної галузі в Закарпатті: історичний аспект [Текст] / Ф. Ф. Шандор // Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія: Географія. Землеустрій. Природокористування / [відп. ред. С. Поп]. – Ужгород: Говерла, 2013. – Вип. 1. – С. 183–189.

Чаплінський Б. Проблематика етнокультурного ландшафту Гуцульщини: риси, поділ, збереження /

Б. Чаплінський, А. Кібич // Наукові записки Вінницького педуніверситету. – Серія: Географія. – 2010. – Вип. 21. – С. 259–265.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)