DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.4.111472

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІСТОРИЧНОГО ТУРИЗМУ НА ЗАКАРПАТТІ

Катерина Бурлака

Анотація


У статті проаналізовано проблеми та перспективи розвитку історичного туризму у Закарпатській області. Авторка дійшла висновку, що різноманіттям історико-культурних пам’яток створюють необхідні передумовами для інтенсивного розвитку історичного і відповідно етнічного туризму у цьому регіоні.

Розкриття теми стало можливим завдяки використанню загальнонаукових методів пізнання: аналізу, синтезу, системності, узагальнення, конкретності, історизму та діалектичного. Використано також спеціально-наукові методи дослідження: історико-порівняльний, історико-синтетичний, історико-діахронний, емпіричного аналізу тощо.


Ключові слова


історичний туризм, Закарпаття, історико-культурні пам’ятки, історичні ресурси, етнографічний туризм.

Повний текст:

PDF

Посилання


Абрамов В. В. Історія туризму / В. В. Абрамов, М. В. Тонкошкур. – Харків: Харківська національна академія міськогого сподарства, 2010. – 294 с.

Асєєв Ю. С. Історія української архітектури / Ю. С. Асєєв. – К.: Техніка, 2003. – 472 с.

Горбик В. О. Проблеми дослідження і збереження пам’яток історії та культури в Україні / О. Горбик, Г. Денисенко // Український історичний журнал. – 2003. – №3. – С. 143–151.

Кифяк В. О. Організація туристичної діяльності в Україні / В. Кифяк. – Чернівці: Зелена Буковина, 2003. – 312 с.

Кобаль Б. Історія розвитку етнографічного туризму в Україні / Б. Кобаль // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 2. – С. 98–102.

Корсак Р. Туристичні об’єкти Закарпатської області: Збірник / Р. Корсак, М. Корсак, В. Гребенюк. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2017. – 416 с.

Крачило Н. П. Краєзнавство і туризм / Н. П. Крачило // Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1994. – 191 с.

Нариси історії архітектури Української РСР. – К.: Держ. вид во літ ри з буд ва і архітектури УРСР, 1957. – 557 с.

Рутинський М. Й. Замковий туризм в Україні. Географія пам'яток фортифікаційного зодчества та перспективи їх туристичного відродження / М. Й. Рутинський // Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 432 с.

Сова П. П. Архітектурні пам’ятки Закарпаття. – Ужгород,1958. – 134 с.

Федака П. Пам’ятки Замкової гори. – Ужгород, 1999. – 197 с.

Федорченко В. К. Історія туризму в Україні: Навчальнийпосібник / В. К. Федорченко, Т. А. Дьорова. – К.: Вища школа, 2002. – 195 с.

Фуртій В. Розвиток туризму на Закарпатті у періодЧехословаччини 1918 – 1938 рр. / В. Фуртій // Східноєвропейськийісторичнийвісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 3. – С. 114–117.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)