DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.4.111471

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ НА ЗАКАРПАТТІ В ЧЕХОСЛОВАЦЬКИЙ ПЕРІОД (1918 – 1938)

Богдана Носа

Анотація


У статті розглянуто особливості розвитку туризму на Закарпатті у чехословацький період. Окреслено здобутки у розбудові туристичної інфраструктури, популяризації літніх та зимових видів відпочинку, визначено роль діяльності Клубу чехословацьких туристів. 

      З’ясовано, що в цей період туризм починає розглядатись як цілісна галузь народного господарства. Для прийому туристів було відкрито або відремонтовано більше двох десятків туристичних притулків (хат),  400 місць для ночівлі облаштовано у будівлях державних установ та закладів гостинності. Промарковано майже 1000 км туристичних маршрутів. Значна увага приділялася популяризації туристичного потенціалу Закарпаття. Домінували екскурсійний культурно-пізнавальний та активний напрями відпочинку, а курортна рекреація  позначилась певним занепадом.

Ключові слова


туризм, Чехословацька Республіка, Підкарпатська Русь, Закарпаття, Клуб чехословацьких туристів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Wiesner F. Vodstvo a minerálni prameny zemé Podkarpatoruské: Druhé vydáni / F. Wiesner. – Užhorod, 1935. – 68 s.

Wiesner F. Země Podkarpatská. Přirodni bohatstva / F. Wiesner // Publikace pro zem Podkarpatská Rus / Sestavil G. Bianchi. – Bánška Bystřica, 1932. – S. 38–43.

Gabriel F. Turistika na Podkarpatské Rusi // Podkarpatská Rus: Sbornik hospodářského, kulturniho a politického poznáni Podkarpatské Rusi / Redigoval J. Zatloukal. – Bratislava,1936. – S. 322–325.

Гарагонич В. В. Транскордонне співробітництво України: мости через кордони. Монографія / В. В. Гарагонич. – Ужгород: Карпати, 2011. – 432 с.

Достал Я. Європейське коріння / Путівник-довідник / Переклад, упоряд., доповн. Ю. Фатули. – Ужгород: Карпати, 2016. – 328 с.

Дравецкій К. Развитіе туристики на Подк. Руси / К. Дравецкій // Подкарпатская Русь за годы 1919 – 1936. – Ужгородь, 1936. – C. 184–188.

Drahný V. Podkarpatská Rus, její přírodní a zemědělské poměry / V. Drahný, F. Drahný. – Praha, 1920. – 113 s.

Drahný F. Geologické poméry Podkarpatske Rusi / F. Drahný // Podkarpatská Rus: obraz pomérů přirodnich, hospodářských, politických, cirkevnich, jazykových a osvětových / Redigovali J. Chmelař, S. Klima, J. Kécas. – Praha: Orbis, 1923. – S. 27–41.

Ільковичь А. Значеніе заграничной посещаемости для Подкарпатской Руси // Památnik vénovaný u Přiležitosti Převzeti nové budovy Zemského úřadu pro Zemi Podkarpatskou v Užhorodě. – Užhorod, 1936. – С. 10–11.

Jellinek J. A magyar természеtjárás története / J. Jellinek. − Budapest, 1939. − 117 old.

Клуб чеських туристів: офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. − Режим доступу: https://www.kct.cz/cms

Kozminova A. Podkarpatská Rus: práce a život lidu po stránce kulturní, hospodářské a národopisné / A. Kozminova. – Karlin, 1922. – 128 s.

Král J. Turistický průvodce Podkarpatskou Rusi a Slovenskem východně od Košic / J. Král, A. Svoboda. – Mukačevo, 1923. – 116 s.

Мельник А. В. Особливості становлення організованого туризму Закарпаття (кінець ХІХ – початок ХХ століття) / А. В. Мельник, Ж. В. Собов // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Географія. – 2016. – № 2. – С. 123–129.

Peterle J. Turistika na Podkarpatské Rusi / J. Peterle // Publikace pro zem Podkarpatská Rus / Sestavil Gustav Bianchi. – Bánska Bystřica: Slovan, 1932. – S. 95–96.

Poljana (Polana) fürdő... // Nyirvidék. – Nyiregyháza, 1930. – LI évf. – 122 szám. (május 31). – оld. 4.

Фуртій В. Розвиток туризму на Закарпатті у період Чехословаччини 1918 – 1938 рр. / В. Фуртій // Східноєвропейський історичний вісник. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 3. – С. 114–117.

Шандор Ф. Ф. Туризм / Ф. Ф. Шандор // Закарпаття 1919 – 2009 років: історія, політика, культура / Під ред. М. Вегеша, Ч. Фединець; [Редколег.: Ю. Остапець, Р. Офіцинський, Л. Сорко, М. Токар, С. Черничко; Відп. за вип. М. Токар]. – Ужгород: Поліграфцентр “Ліра”, 2010. – С. 69–72.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)