DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.4.111469

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ПОВОЄННОЇ ЗАХІДНОЇ НІМЕЧЧИНИ

Олена Подобєд

Анотація


У статті з’ясовано стан здоров’я переміщених українців повоєнної Західної Німеччини. Визначено фактори, які вплинули на стан здоров’я переміщених українців, зокрема загальне виснаження організму у наслідок Голодомору 1932 – 1933 рр. в Україні, перебування у сталінських і нацистських концтаборах, хронічне недоїдання та психологічна напруга під час перебування у повоєнній Західній Німеччині. Визначено хвороби, на які хворіли українці, зокрема туберкульоз, сифіліс, поліомієліт, рахіт. Проаналізовано рівень медичного обслуговування переміщених українців повоєнної Західної Німеччини.

Ключові слова


переміщені українці, Західна Німеччина, хвороби, лікар, медичне обслуговування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Волчук Р. Спомини з повоєнної Австрії та Німеччини / Роман Волчук. – К.: Критика, 2004. – 143 с.

Ганьківський В. Мати й немовлятко. Поради для наймолодших матерів / В. Ганьківський. – Гайденав: Заграва, 1947. – 86 с.

Де сила – там воля вітає. Огляд діяльності Українського Спортового Товариства «Чорногора» в Авґсбурзі за роки 1945 – 1948. – Авґсбург: Спортове видавництво «Гарт», 1948. – 80 с.

Дейчаківський М. На визвольних стежках Европи. Спогади зв’язкового ОУН. Футбольні спогади Мука [Електронний ресурс] / М. Дейчаківський. – К.: МП «Юніверс», 1997. – 127 с. – Режим доступу: URL: http://exlibris.org.ua/muk/index.html (25.05.2017). – Назва екрану.

Кіцера Ол. Ом. Софія Парфанович (1898 – 1968) – лікар акушер-гінеколог, письменниця і громадська діячка (до 110-річчя з дня народження) / Ол. Ом. Кіцера, Ол. Ол. Кіцера, Н. І. Кіцера // Жіночий лікар. – 2009. – №1. – С. 44.

Макаревич І. Д-р Сергій Комлік / Іван Макаревич // Лікарський вісник. – Нью-Йорк. – 1954. – Ч. 2. – С. 41–42.

Маруняк В. Українська еміґрація в Німеччині і Австрії по другій світовій війні у 2-х т. / В. Маруняк. – Мюнхен: Академічне видавництво д-ра Петра Белея, 1985. – Т. 1 : Роки 1945 – 1951. – 1985. – 432 с.

Матеріяли до історії української медицини / Редактор-упорядник Ярослав Семчишин. – Т. 2. – Чікаго: Видання Українського Лікарського Товариства Північної Америки, 1988. – 298 с.

Мовчан Ю. Замість вінка на могилу св. п. д-ра Єлисавети Гімельрайх / Ю. Мовчан // Лікарський вісник. – Нью-Йорк. – 1956. – Ч. 2. – С. 38–40.

Наш шлях. – Зальцбург. – 1946. – 10 листопада. – Ч. 15. – С. 6.

Наше життя. – Филадельфія. – 1947. – Серпень. – Ч. 8. – С. 7.

Неділя. – Ашафенбург. – 1947. – № 100. – 23 листопада. – С. 4.

Неділя. – Ашафенбург. – 1949. – №161. – 6 лютого. – С. 7.

Новини. – Ганновер. – 1947. – Ч. 126. – 17 вересня. – С. 4.

Новини. – Ганновер. – 1947. – Ч. 180. – 22 листопада. – С. 6.

Самчук У. Плянета Ді-Пі. Нотатки й листи / Улас Самчук. – Вінніпеґ (Канада): Накладом Товариства «Волинь», 1979. – 355 с.

Скоцень О. З футболом у світ. Спомини / О. Скоцень. – Торонто: Basillian Press, 1985. – 638 с.

Созанська С. З. Українські лікарі-дерматовенерологи діаспори: минуле і сучасність [Електронний ресурс] / С. З. Созанська // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2011. – №3. – С. 110 – 117. – Режим доступу: URL: http://www.vitapol.com.ua/user_files/pdfs/uzdvk/419468096105994_23102011215735.pdf (02.06.2017). – Назва екрану.

Українська трибуна. – Мюнхен. – 1947. – Ч. 52. – 17 липня. – С. 4.

Українська трибуна. – Мюнхен. – 1947. – Ч. 58. – 2 серпня. – С. 6.

Українське слово. – Бльомберг. – 1949. – Ч. 26. – 6 липня. – С. 1.

Українські вісті. – Новий Ульм. – 1949. – 24 липня. – Ч. 59. – С. 4.

Українські вісті. – Новий Ульм. – 1949. – Ч. 50. – С. 4.

Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 5167.

Час. – Нюрнберг. – 1948. – Ч. 48. – 28 листопада. – С. 10.

Черінь Г. Листи до Лицаря. 1946 – 1949 / Ганна Черінь. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2012. – 103 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)