DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.4.111468

ПІДРАХУНОК ЧИСЕЛЬНОСТІ ПРОВЕДЕНИХ АКЦІЙ У КАРПАТСЬКОМУ КРАЇ ОУН (1945 – 1954)

Василь Ільницький

Анотація


На основі невідомих і маловідомих документів у статті висвітлюється бойова діяльність українських повстанців у Карпатському краї ОУН (1945 – 1954). Виявлено, що, крім відділів УПА, збройні дії у Карпатському краї проводили самооборонні кущові відділи (СКВ), боївки СБ і жандармерії, охоронні відділи, адміністративні боївки. Здійснено приблизні підрахунки чисельності проведених бойових акцій у Карпатському краї ОУН. Виокремлено основні види та завдання бойових нападів

Ключові слова


бойова діяльність, націоналістичне підпілля, Карпатський край ОУН.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрусяк М. Брати вогню / Михайло Андрусяк. – Коломия: Вік, 2004. – 832 с.

Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917 – 1953. Суспільно-політичний та історичний аналіз. У двох книгах / Іван Білас. – К.: Либідь; Військо України, 1994. – Книга друга: Документи та матеріали. – 688 с.

Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917 – 1953. Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз. У двох книгах / Іван Білас. – К.: Либідь; Військо України, 1994. – Кн. 1. – 432 с.

Вєдєнєєв Д. Військово-політична діяльність ОУН та УПА у світлі міжнародного гуманітарного права / Дмитро Вєдєнєєв, Олександр Лисенко // Український історичний журнал. – 2007. – № 3 (474). – С. 46–66.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 89 (1951). – Спр. 42.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 90 (1951). – Спр. 4.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 92 (1951). – Спр. 6.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 55 (1953). – Спр. 5. – Т. 1.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 55 (1953). – Спр. 5. – Т. 2.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 55 (1953). – Спр. 5. – Т. 4.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 59 (1953). – Спр. 6. – Т. 3.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 60 (1953). – Спр. 2. – Т. 5.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 60 (1953). – Спр. 7. – Т. 1.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 60 (1953). – Спр. 7. – Т. 4.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 65 (1953). – Спр. 6. – Т. 2.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 67 (1953). – Спр. 2. – Т. 1.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 70 (1953). – Спр. 6. – Т. 2.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 75 (1953). – Спр. 3.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 98 (1954). – Спр. 1. – Т. 1.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 98 (1954). – Спр. 1. – Т. 4.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 98 (1954). – Спр. 18. – Т. 3.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 99 (1954). – Спр. 2. – Т. 1.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 99 (1954). – Спр. 8. – Т. 5.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 106 (1954). – Спр. 1.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 107 (1954). – Спр. 4.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 19 (1959). – Спр. 2.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 19 (1959). – Спр. 3.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 28 (1960). – Спр. 18.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 32 (1960). – Спр. 5.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 32 (1960). – Спр. 6.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 32 (1960). – Спр. 10.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 32 (1960). – Спр. 11.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 32 (1960). – Спр. 12.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 34 (1960). – Спр. 2.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 36 (1960). – Спр. 5.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 36 (1960). – Спр. 6.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 36 (1960). – Спр. 7.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 36 (1960). – Спр. 8.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 36 (1960). – Спр. 9.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 36 (1960). – Спр. 11.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 36 (1960). – Спр. 12.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 8.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 49.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 51.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 74.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 92.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 95.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 100.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 103.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 66.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 80.

ГДА СБУ. – Ф. 16. – Оп. 7. – Спр. 4. – Т. 4.

ГДА СБУ. – Ф. 16. – Спр. 691.

ГДА СБУ. – Ф. 16. – Спр. 709.

ГДА СБУ. – Ф. 16. – Спр. 782.

ГДА СБУ. – Ф. 16. – Спр. 809.

ГДА СБУ. – Ф. 16. – Спр. 810.

ГДА СБУ. – Ф. 71. – Оп. 6. – Спр. 42.

ГДА СБУ. – Ф. 71. – Оп. 6. – Спр. 176.

ГДА СБУ. – Ф. 71. – Оп. 6. – Спр. 180.

Голубенко І. Коли ми вмирали, нам дзвони не грали. ОУН-УПА в боротьбі за державність України 1943 – 1953 рр. / Іван Голубенко // Дзвін. Літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис спілки письменників України. – 1993. – № 4 – 6 (582 – 583). – квітень-червень. – С. 106–115.

ДАЛО. – Ф. П-5001. – Оп. 6. – Спр. 46.

ДАЛО. – Ф. П-5001. – Оп. 6. – Спр. 49.

ДАЛО. – Ф. П-5001. – Оп. 6. – Спр. 57.

ДАЛО. – Ф. П-5001. – Оп. 6. – Спр. 58.

ДАЛО. – Ф. П-5001. – Оп. 7. – Спр. 20.

ДАЛО. – Ф. П-5001. – Оп. 7. – Спр. 66.

ДАЛО. – Ф. П-5001. – Оп. 7. – Спр. 218.

ДАЛО. – Ф. П-5001. – Оп. 8. – Спр. 264.

ДАЛО. – Ф. П-5001. – Оп. 9. – Спр. 144.

Кентій А. Нарис боротьби ОУН–УПА в Україні (1946 – 1956 рр.) / Анатолій Кентій. – К.: Інститут історії України НАН України, 1999. – 111 с.

Кентій А. Українська повстанська армія в 1944 – 1945 рр. / Анатолій Кентій. – К.: Інститут історії України НАН України, 1999. – 220 с.

Киричук Ю. Нариси з історії українського національно-визвольного руху 40 – 50-х років ХХ століття / Юрій Киричук. – Львів: ЛДУ імені Івана Франка, 2000. – 304 с.

Киричук Ю. Український національний рух 40 – 50-х років XX століття: ідеоло­гія та практика / Юрій Киричук. – Львів: Добра справа, 2003. – 464 с.

Літопис Української Повстанської Армії. – Т. 9: Українська Головна Визвольна Рада. Документи, офiцiйнi публiкацiї, матерiяли / [ред.-кол. Євген Штендера, Петро Потічний]. – Торонто: Видавництво “Літопис УПА”, 1982. – Кн. 2: 1946­ – 1948. – 520 с.

Літопис Української Повстанської Армії. Нова серія. – Т. 4: Боротьба проти УПА i нацiоналiстичного пiдпiлля: iнформацiйнi документи ЦК КП(б)У, обкомiв партiї, НКВС-МВС, МДБ-КДБ (1943 – 1959) / [упоряд. Анатолій Кентій, Володимир Лозицький, Ірина Павленко]. – К.; Торонто: [б.в.], 2002. – Кн. 1: 1943 – 1945. – 596 с.

Мороз В. Зиновій Тершаковець-“Федір” / Володимир Мороз. – Торонто; Львів: Видавництво “Літопис УПА”, 2011. – 128 с. (Літопис УПА. Серія “Події і люди”).

Підлубний В. М. Діяльність ОУН та УПА на Буковині в 1940 – 1952 рр.: автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.01 / Володимир Миколайович Підлубний; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – 16 с.

Повседневность террора: Деятельность националистических формирований в западных регионах СССР / [сост. А. Дюков и др.]. – М., 2009. – Кн. 1. Западная Украина, февраль-июнь 1945 года. – 456 c.

Русначенко А. Народ збурений: Національно-визвольний рух в Україні й національні рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940 – 50-х роках / Анатолій Русначенко. – К.: Університетське видавництво “Пульсари”, 2002. – 519 с.

Сергійчук В. Український здвиг: Прикарпаття. 1939 – 1955 рр. / Володимир Сергійчук. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2005. – 840 с.

Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны. Документи: в 2 т. / [под ред. А. Н. Артизова]. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. – Т. 2: 1944 – 1945. – 1167 с.

Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали / [відп. ред. проф. Микола Кугутяк]. – Т. 2. – Івано-Франківськ: КПФ “ЛІК”, 2010. – Кн. 2: 1945 – 1946. – 696 с.

УПА в світлі документів з боротьби за Українську Самостійну Соборну Державу 1942 – 1950 рр. – [Б.м.]: Видання Закордонних частин ОУН, 1957. – Ч. 1. – 452 с. – (Серія “Бібліотека українського підпільника” Ч. 6).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)