НІМЕЦЬКЕ ПОЧАТКОВЕ ШКІЛЬНИЦТВО НА ДРОГОБИЧЧИНІ У РОКИ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941 – 1944)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2519-058x.4.111466

Ключові слова:

німецькі початкові школи, Дрогобиччина, нацистська окупація, освітня політика.

Анотація

У статті розкрито становище німецького початкового шкільництва на Дрогобиччині у 1941 – 1944 р. На основі документів німецьких окупаційних органів управління освітою розкрито формування шкільної мережі, кількісний і національний склад вчителів, динаміку учнівського контингенту, організацію навчально-виховного процесу, рівень матеріально-фінансового забезпечення німецьких початкових шкіл. Дослідження охоплює територію Дрогобицької області УРСР, яка під час німецької окупації була розподілена між галицьким та краківським дистриктами Генеральної Губернії.

Біографії авторів

Микола Галів, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри історії України

Уляна Галів, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка

кандидат філологічних наук,

доцент кафедри української мови

Посилання

Антонюк Н. В. Українське культурне життя в Генеральній Губернії (1939 – 1944 роки) / Н. В. Антонюк. – Львів, Б. в., 1997. – 232 с.

Вісник Українського Центрального комітету. – 1942. – Ч. 1/27. – 1 січня. – С. 34.

Галів М. Народне (початкове) шкільництво Самбірщини в період німецької окупації (1941 – 1944 рр.) / М. Галів // Література Галицького Підгір’я кінця ХІХ – початку ХХ століття і процес національного відродження (З нагоди 140-ї річниці від дня народження Івана Филипчака) : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Самбір – Дрогобич, 17 лютого 2011 р.). – Дрогобич : Коло, 2011. − С. 65 – 78.

Галів М. Народне (початкове) шкільництво Стрийщини у період німецької окупації (1941 − 1944) / М. Галів // Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2012. – Вип. І. – С. 372 – 383.

Галів М. Польське шкільництво на Дрогобиччині в період німецької окупації (1941 – 1944 рр.) / М. Галів // Fasciculi Musei Regionalis Brzozoviensis. – Brzozów : Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, 2011. – Nr. 5. − S. 235 – 262.

Галів М. Українське і польське народне шкільництво на Дрогобиччині періоду німецької окупації (1941 − 1944): порівняльний аналіз / М. Галів // Україна-Польща : історична спадщина і суспільна свідомість : Зб. наук. праць. – Львів, 2010 – 2011. – Вип. 3 – 4. – С. 147 – 158.

Галів М. Українське шкільництво в дистрикті «Ґаліція» (1941 – 1944 рр.) / М. Галів // Людинознавчі студії : Збірник наукових праць ДДПУ. Випуск 9. Педагогіка. – Дрогобич : Вимір, 2004. – С. 135 – 147.

Галів М. Українське шкільництво на Дрогобиччині в час німецької окупації 1941 – 1944 рр. / М. Галів // Літопис Бойківщини. – 2010. – Ч.279(90). – С. 65 – 71.

Державний архів Львівської області (далі – ДАЛО). – Ф. Р-1926. – Оп. 1. – Спр. 2.

ДАЛО. – Ф. Р-1926. – Оп. 1. – Спр. 82.

ДАЛО. – Ф. Р-1926. – Оп. 1. – Спр. 86.

ДАЛО. – Ф. Р-1926. – Оп. 1. – Спр. 90.

ДАЛО. – Ф. Р-1951. – Оп. 1. – Спр. 151.

ДАЛО. – Ф. Р-1964. – Оп. 1. – Спр. 10.

ДАЛО. – Ф. Р-1964. – Оп. 1. – Спр. 19.

Луцький О. Українське культурне життя Галичини під час німецької окупації 1941 – 1944 рр. / О. Луцький // Україна : культурна спадщина, національна свідомість, державність : Зб. наук. праць. – Львів, 1997. – Вип. 3 – 4. – С. 192 – 217.

Напередодні навчального року // Самбірські вісті. – 1941. – Ч. 14. – 21 вересня. – С. 1.

Організація й поділ шкільного року // Львівські вісті. – 1942. – Ч. 3(127). – 4/5 січня. – С. 3.

Організація й поділ шкільного року // Стрийські вісті. – 1942. – № 6. – 25 січня. – С. 4.

Стефанюк Г.В. Шкільництво в Західній Україні під час німецької окупації (1941-1944 рр.) / Г.В. Стефанюк : Дис... канд. іст. наук: 07.00.01. – Івано-Франківськ, 2004. – 215 с.

Hryciuk G. Polacy w Małopolsce Wshodniej wobec okupacji niemieckiej. Przyczynek do prób wprowadzenia «elastycznego kursu» w Dystrykcie Galicji w latach 1943 – 1944 / G. Hryciuk // Acta Universitatis Wratislaviensis: Historia, CXVI : Polska – Kresy – Polacy. Studia Historyczne. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1994. – S. 307 – 316.

Krasuski J. Tajne szkolnictwo polskie w okresie okupacji hitlerowskiej 1939 – 1945 / J. Krasuski. – Wydanie drugie, rozszerone. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. – 411 s.

Król E. C. Polityka hitlerowska wobec szkolnictwa polskiego na terenie Generalnej guberni (1939 – 1945) / E. C. Król. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979. – 243 s.

Majewski P. Wojna i kultura : instytucje kultury polskiej w okupacyjnych realiach Generalnego Gubernatorstwa 1939 – 1945 / Р. Majewski. – Warszawa : Trio, 2005. – 431 s.

Matusak P. Edukacja i kultura Polski Podziemnej 1939 – 1945 / P. Matusak. – Siedlce, 1997. – 562 s.

Świeboda J. Zarys historii tajnej oświaty w latach ocupacji hitlerowskiej w powiecie przemyskim / J. Świeboda // Rocznik komisji nauk pedagogicznych PAN. – 1976. – T. XIX : Materiały do dziejów oświaty w okresie ocupacji hitlerowskiej (1939 – 1945) na terenie podziemnego okręgu szkolnego krakowskiego. – Cz. X. – S. 183 – 193.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті