DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.4.111465

ДОКУМЕНТ РАДЯНСЬКИХ ОРГАНІВ ДЕРЖБЕЗПЕКИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ОСЕРЕДКУ НАЦИСТСЬКОЇ СД (СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ) В ДРОГОБИЧІ (1941 – 1944 рр.)

Василь Ільницький, Микола Галів

Анотація


У статті публікується невідомий документ про функціонування осередку нацистської Служби безпеки у Дрогобичі (1941 – 1944). Коротко описано структуру, керівний кадровий склад дрогобицької СД. Окреслено час існування осередку СД в Дрогобичі, місце його перебування. Виокремлено функції СД та масштаби діяльності нацистської розвідки і контррозвідки. На основі досліджуваного документа розглянуто та сформовано певне уявлення про «форми» роботи органів МДБ на Дрогобиччині. Зокрема способи вербування агентурно-інформативного апарату.

Ключові слова


Дрогобич, СД, Зіпо, МДБ, агентура.

Повний текст:

PDF

Посилання


Архіви окупації. 1941 – 1944 / Упоряд. Н. Маковська. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 872 с.

Вільне слово. – 1941. – № 60. – 24 листопада. – С. 4.

Гладилович А. «Кличе Україна, наша Батьківщина» / А. Гладилович // Дрогобиччина – земля Іван Франка: Збірник географічних, історичних, етнографічно-побутових матеріалів та мемуарів. – Т. 4. – Дрогобич: «Відродження», 1997. – С. 362–371.

Державний архів Львівської області (далі – ДАЛО). – Ф. Р-1928. – Ф. 1. – Спр. 2.

ДАЛО. – Ф. Р-1928. – Ф. 1. – Спр. 3.

ДАЛО. – Ф. Р-1928. – Ф. 1. – Спр. 4.

ДАЛО. – Ф. Р-1942. – Ф. 1. – Оп. 1. – Спр. 2.

Ільницький В. Документи до історії нацистських органів безпеки у Дрогобичі (1941–1944) / В. Ільницький // Дрогобицький краєзнавчий збірник / [гол. ред. Л. Тимошенко, упоряд. і наук. ред. М. Галів, В. Ільницький, В. Футала]. – Спецвипуск IІI. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 393–421.

Мороз В. Українська Народна Самооборона (УНС) на терені Дрогобицької області (1943 рік) // Визвольний шлях. – 2000. – Кн. 6. – С. 54–72.

Нариси з історії Дрогобича (від найдавніших часів до початку ХХІ ст.) / Наук. ред. Л. Тимошенко. – Дрогобич: Коло, 2009. – 320 с.

Паньківський К. Роки німецької окупації / К. Паньківський. – Нью-Йорк – Торонто, 1965. – 480 с.

Центральний державний архів вищих органів влади України. – Ф. 3836. – Оп. 1. – Спр. 66.

Чуев С. Г. Спецслужбы третьего рейха / С. Г. Чуев. – СПб.: «Нева»; М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2003. – 448 с.

Яців В. Дрогобич – місто нафтового басейну у воєнних роках 1939 – 44 / В. Яців // Дрогобиччина – земля Івана Франка. – Т. 3. – Нью-Йорк – Париж – Сидней – Торонто, 1986. – С. 87–98.

Budzyński W. Miasto Schulza / W. Budzyński. – Warszawa, 2005. – 453 s.

Winiarski M. Gdy Schulz spotkal śmierś w Drohobyczu / M. Winiarski // Ziemia Drohobycka. – 1998. – Nr. 11. cz. 1. – S. 37–44.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)