DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.4.111463

ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ М. СТАХІВА: ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ ОГЛЯД

Олександр Козій, Оксана Горбачик

Анотація


У статті  проаналізовано джерелознавчу базу дослідження громадсько-політичної діяльності одного з найвідоміших дійових осіб суспільно-політичних процесів Західної України у міжвоєнний період ХХ ст. – Матвія Стахіва. Відзначено, що для вивчення громадсько-політичної і наукової діяльності М. Стахіва існує цілий комплекс джерельних матеріалів. Зроблено висновок про те, що поєднання окреслених джерел із різноплановою науковою літературою дає змогу всебічно охарактеризувати не лише громадсько-політичну і наукову діяльність М. Стахіва, але й ґрунтовніше дослідити суспільно-політичне життя Західної України у зазначений період.


Ключові слова


М. Стахів, Західно-Українська Народна Республіка (ЗУНР), Українська Галицька Армія (УГА), громадська діяльність, еміграційний період.

Повний текст:

PDF

Посилання


Борковський І. Удар на Чортків / І. Борковський // Літопис Червоної Калини. – 1938. – Ч. 7–8. – С. 5–10.

Бурачемський А. Моя відповідь / А. Бурачемський // Літопис Червоної Калини. – 1930. – Ч. 6. – С. 7–10.

Від редакції // Голос Табора. – 1919. – 11 жовтня. – Ч. 1. – С. 1.

Західно-Українська Народна Республіка 1918 – 1923. Документи і матеріали. – Т. 1: Листопадова 1918 р. національно-демократична революція, проголошення ЗУНР. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2001. – 328 с.

Зборівщина. Над берегами Серету, Стрипи і Золотої Липи. – Торонто; Нью-Йорк; Париж; Сідней, 1985. – 1056 с.

Калина В. Українські Січові Стрільці в українсько-польській війні / В. Калина // Вісті комбатанта. – 1964. – Ч. 3 (15). – С. 9–14.

Калина В. Українсько-польська війна / В. Калина // Українська Галицька Армія: матеріали до історії. Т. 1. – Вінніпег: Вид-во Д. Микитюка, 1958. – 34 с.

Литвин М. Українсько-польська війна. 1918 – 1919 / М. Литвин. – Львів, 1998. – 315 с.

Макух І. На народній службі / Іван Макух. – К.: Основні цінності, 2001. – 572 с.

Мілена Рудницька: Cтатті. Листи. Документи / [упоряд.: Мирослава Дядюк; відп. ред. Мирослава Богачевська-Хомяк. – Львів: «Місіонер», 1998. – 844 с.: іл.

Михайло Грушевський. Статті, спогади, документи. – Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1978. – 236 с.

Паліїв Д. На чисту воду: з моїх споминів / Дмитро Паліїв // Літопис Червоної Калини (Львів). – 1930. – Ч. 6. – С. 15–17.

Партійний суд. Документи. Зібрав О. Когут. – Станислав: Богородчанський ціп, 1932. – 27 с.

Перший Світовий Конгрес Вільних Українців: матеріяли. – Вінніпег; Нью-Йорк; Лондон: Видання Секретаріату Світового Конгресу Вільних Українців, 1969. – 479 с.

Стахів М. Як провадилася світова війна. Історія світової війни в рр. 1914 – 18 / М. Стахів. – Яворів, 1931. – Ч. 2. – 52 с.

Стахів М. Західна Україна. Нарис історії державного будівництва та збройної і дипломатичної оборони в 1918 – 1923 рр. / М. Стахів. – Т. 3. – Скрентон, 1959. – 76 с.

Степан Витвицький – Президент Української Народної Республіки в екзилі: Документи і матеріали / [упоряд. О. Кучерук]. – К.: Видавництво ім. О. Теліги, 2007. – 248 с.

Українська суспільно-політична думка в XX столітті. Документи і матеріали. В 3-х томах / [упор. Гунчак Т., Сольчаник Р.]. – Мюнхен, 1983. – Т. 2. – 430 с.

Grabski S. Pamiętniki / Stanisław Grabski. Tom 1–2. – Warszawa, 1989. – T. 1. – 420 s.; T. 2. – 518 s.

Nowak J. Wspomnienia z ławy rządowej / Juliusz Nowak. – Kraków, 1938. – 468 s.

Rataj M. Pamiętniki. 1918 – 1927 / Mаciej Rataj. – Warszawa, 1965. – 236 s.

Świtalski K. Diariusż 1919 – 1935 / Kazimierż Switalski. – Warszawa, 1992. – 838 s.

Witos W. Moje wspomnienia / Wincentу Witos. – T. 3. – Pаryż, 1965. – 484 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)