DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.2.101554

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНО- ТУРИСТИЧНОЇ ЗОНИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вікторія Товт

Анотація


У статті здійснено дослідження історії становлення та розвитку рекреаційної зони Закарпаття. Автор дійшов висновку, що природно-ресурсний потенціал області, вигідне географічне положення, наявність джерел мінеральних та термальних вод, багата культурно-історична спадщина є вагомими передумовами пріоритетного розвитку індустрії туризму, санаторно-курортного лікування, оздоровлення, відпочинку, спрямованого на вітчизняних та іноземних споживачів. Розкриття теми стало можливим завдяки використанню загальнонаукових методів пізнання: аналізу, синтезу, системності, узагальнення, конкретності, історизму та діалектичного методу. У науковому доробку також використано спеціально наукові методи дослідження: історико-порівняльний, історико-синтетичний, історико-діахронний, емпі­ричного аналізу тощо.


Ключові слова


Закарпаття; туризм; рекреація; курортна галузь; природні ресурси; антропогенні ресурси

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakon Ukrainy pro turyzm // Dosie pidpryiemtsia. – 1995. – № 103. – S. 11.

Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro pryrodno- zapovidnyi fond Ukrainy» // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2010. – №11. – S. 112.

Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro pryrodno-zapovidnyi fond Ukrainy»» vid 21 sichnia 2010 r. [Elektronnyi resurs] // Rezhym dostupu : http : //zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1826-17.

Byrkovych V. I. Tendentsii ta perspektyvy rozvytku turystychno-rekreatsiinoi haluzi v Zakarpatskii oblasti / V. I. Byrkovych // Stratehichni priorytety (dar). – 2009. – № 2. – S. 218–224.

Ivanukh I. Pryrodno-resursnyi potentsial Ukrainy i shliakhy pidvyshchennia yoho vykorystannia / I. Ivanukh, B. Danylyshyn // Ekonomika Ukrainy. – 2008. – № 1. – S. 36–38.

Kyfiak V. F. Rekreatsiina spetsializatsiia yak umova posylennia konkurentospromozhnosti rehionu / V. F. Kyfiak // Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini. – 2009. – № 2. – S. 157–161.

Kyfiak V. F. Sfera rekreatsii ta turyzmu yak skladova rehionalnoi ekonomichnoi systemy / V. F. Kyfiak // Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini. – 2006. – №1. – S. 116–119.

Matesh V. A. Ukraina zaproshuie na vidpochynok // Visti z Ukrainy. – 2009. – № 4. – S. 54.

Orlov O. Vazhlyvist kurortno-rekreatsiinoho kompleksu zrostaie / Oliver Orlov // Ekonomist. – 2008. – № 10. – S. 74.

Safullina V. Perspektyvy rozvytku kurortnoi haluzi ta rekreatsiinykh terytorii v Ukraini / V. Safullina // Upravlinnia suchasnym mistom. – 2007. – № 12. – S. 88–94.

Smal I. V. Pedahohichni ta rekreatsiini tekhnolohii v suchasnii industrii dozvillia / I. V. Smal, V. V. Smal // Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia. – Kyivskyi natsionalnyi universytet kultury i mystetstv, 4–6 chervnia 2004 r. – 2004. – S. 58–63.

Stechenko D. M. Naukovi aspekty ekonomichnoi diahnostyky pryrodno-rekreatsiinoho potentsialu rehionu / D. M. Stechenko // Formuvannia rynkovykh vidnosyn v U kraini. – 2010. – № 1. – S. 136–139.

Uvarova H. Rekreatsiino-turystychnyi potentsial Ukrainy / H. Uvarova // Heohrafiia ta osnovy ekonomiky v shkoli. – 2008. – № 2. – S. 29.

Khaminich S. Yu. Efektyvnist metodiv upravlinnia marketynhom u sferi turyzmu / S. Yu. Khaminich // Pivdennoukrainskyi pravnychyi chasopys. – 2007. – № 1. – S. 210–218.

Kharichkov S. K. Problemni pytannia staloho rozvytku rekreatsiiakh ta turyzmu v Ukraini / S. K. Kharichkov // Turystychno-kraieznavchi doslidzhennia. – 2009. – № 2. – S. 68.

Tsokhla S. Yu. Aktyvizatsiia ta rozvytok investytsiinoi diialnosti v sferi kurortno-rekreatsiinoho hospodarstva / S. Yu. Tsokhla // Investytsii : Praktyka ta dosvit. – 2008. – № 22. – S . 6–10.

Shandor F. Rozvytok turyzmu / F. Shandor // Elektronnyi resurs : http://www.zakarpatia.com/?p=795/

Warzynska Y. Ocena zasobow srodowiska naturalnego dla potreb turystyki (na podstawe W. Kranowskego) / Y. Warzynska. – Warszawa–Krakkow : Wyd. PWN, – 1974. – 135 s.

Wyrzykowskiy S. Geograficzne uwarunkowania zazwoyu turystyki w Polsce / S. Wyrzykowskiy. – Wroclaw : Wyd. PWN, 1986. – 231 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Закон України про туризм // Досьє підприємця. – 1995. – № 103. – С. 11.

 

2. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про природно- заповідний фонд України» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2010. – № 11. – С. 112.

 

3. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про природно-заповідний фонд України»» від 21 січня 2010 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу : http : //zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1826- 17.

 

4. Биркович В. І. Тенденції та перспективи розвитку туристично-рекреаційної галузі в Закарпатській області / В. І. Биркович // Стратегічні пріоритети. – 2009. – № 2. – С. 218–224.

 

5. Іванух І. Природно-ресурсний потенціал України і шляхи підвищення його використання / І. Іванух, Б. Данилишин // Економіка України. – 2008. – №1. – С. 36–38.

 

6. Кифяк В. Ф. Рекреаційна спеціалізація як умова посилення конкурентоспроможності регіону / В. Ф. Кифяк // формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – №2. – С. 157–161.

 

7. Кифяк В. Ф. Сфера рекреації та туризму як складова регіональної економічної системи / В. Ф. Кифяк В. Ф. // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – №1. – С. 116–119.

 

8. Матеш В. А. Україна запрошує на відпочинок // Вісті з України. – 2009. – № 4. – С. 54.

 

9. Орлов О. Важливість курортно-рекреаційного комплексу зростає / Олівер Орлов // Економіст. – 2008. – № 10.– С. 76.

 

10. Сафулліна В. Перспективи розвитку курортної галузі та рекреаційних територій в Україні / В. Сафулліна // Управління сучасним містом. – 2007. – № 12. – С. 88–94.

 

11. Смаль І. В. Педагогічні та рекреаційні технології в сучасній індустрії дозвілля / І. В. Смаль, В. В. Смаль // Міжнародна науково-практична конференція. – Київський національний університет куль­тури і мистецтв 4–6 червня 2004 р. – 2004. – С. 58–63.

 

12. Стеченко Д. М. Наукові аспекти економічної діагностики природно-рекреаційного потенціалу регі­ону / Д. М. Стеченко // формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – №1. – С. 136–139.

 

13. Уварова Г. Рекреаційно-туристичний потенціал України / Г. Уварова // Географія та основи еконо­міки в школі. – 2008. – №2. – С. 29.

 

14. Хамініч С. Ю. Ефективність методів управління маркетингом у сфері туризму / С. Ю. Хамініч // Південноукраїнський правничий часопис. – 2007. – №1. – С. 210–218.

 

15. Харічков С. К. Проблемні питання сталого розвитку рекреацій та туризму в Україні / С. К. Харіч­ков // Туристично-краєзнавчі дослідження. – 2009. – № 2. – С. 68.

 

16. Цьохла С. Ю. Активізація та розвиток інвестиційної діяльності в сфері курортно-рекреаційного господарства / С. Ю. Цьохла // Інвестиції : Практика та досвіт. – 2008. – № 22. – С. 6–10.

 

17. Шандор Ф. Розвиток туризму / Ф. Шандор // Електронний ресурс : http://www.zakarpatia.com/?p=795/

 

18. Warzynska Y. Ocena zasobow srodowiska naturalnego dla potreb turystyki (na podstawe W. Kranowskego) / Y. Warzynska. – Warszawa–Krakow : Wyd. PWN, 1974. – 135 s.

 

19. Wyrzykowskiy S. Geograficzne uwarunkowania zazwoyu turystyki w Polsce / S. Wyrzykowskiy. – Wroclaw : Wyd. PWN, – 1986. – 231 s.

ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)