DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.2.101553

ІСТОРІЯ ВИКОРИСТАННЯ І СТАН РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Світлана Рущак

Анотація


У статті здійснено дослідження історії використання та сучасного стану розвитку рекреаційної галузі в Україні. Автор дійшла висновку, що природно-ресурсний потенціал країни та культурно-історична спадщина створюють необхідні передумовами для інтенсивного розвитку курортної індустрії, оздоровлення та рекреації, спрямованої на вітчизняних та іноземних туристів. Розкриття теми стало можливим завдяки використанню загальнонаукових методів пізнання: аналізу, синтезу, системності, узагальнення, конкретності, історизму та діалектичного методу. У науковій праці також використано спеціальнонаукові методи дослідження: історико-порівняльний, історико-синтетичний, історико-діахронний, емпіричного аналізу тощо.


Ключові слова


рекреаційні ресурси; туризм; рекреаційна галузь України; курортна галузь; природні ресурси; історико-культурні ресурси

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakon Ukrainy pro turyzm // Dosie pidpryiemtsia. – 1995. – № 103. – S. 11.

Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro pryrodno- zapovidnyi fond Ukrainy» // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2010. – № 11. – S. 112.

Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro pryrodno-zapovidnyi fond Ukrainy»» vid 21 sichnia 2010 r. [Elektronnyi resurs] // Rezhym dostupu : http : //zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1826-17.

Infrastrukturne zabezpechennia konkurentnoi ekonomiky rehioniv (metodolohiia i mekhanizmy) / NAN Ukrainy. Instytut rehionalnykh doslidzhen. Red. kol. : naukovyi redaktor d.e.n., prof. P. Yu. Bielienkyi. – Lviv, 2002. – 308 s.

Ivanukh I. Pryrodno-resursnyi potentsial Ukrainy i shliakhy pidvyshchennia yoho vykorystannia / I. Ivanukh, B. Danylyshyn // Ekonomika Ukrainy. – 2008. – № 1. – S. 36–38.

Kyfiak V. F. Orhanizatsiia turystychnoi diialnosti v Ukraini / V. F. Kyfiak. – Chernivtsi : Zelena Bukovyna, 2003. – 312 s.

Kyfiak V. F. Sfera rekreatsii ta turyzmu yak skladova rehionalnoi ekonomichnoi systemy / V. F. Kyfiak // Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini. – 2006. – № 1. – S. 116–119.

Liubitseva O. O. Rynok turystychnykh posluh (heoprostorovi aspekty) / О. Liubitseva. – K. : Altapres, 2002. – 58 s.

Rozvytok turystychnoho biznesu rehionu : Navch. posibnyk / Za red. prof. Shkoly I. M. – Chernivtsi : Knyhy – KhKhI, 2007. – 292 s.

Fedorchenko V. K. Istoriia turyzmu v Ukraini : Navch. posibnyk / V. K.Fedorchenko, T. A. Dorova / Peredm. V.A. Smoliia. – K. : Vyshcha shkola, 2002. – 195 s.

Kharichkov S.K. Problemni pytannia staloho rozvytku rekreatsiiakh ta turyzmu v Ukraini / S. K. Kharich­kov // Turystychno-kraieznavchi doslidzhennia. – 2009. – № 2. – S. 68.

Cherniukh L. H., Klynovyi D. V. Ekonomika ta rozvytok rehioniv (oblastei) Ukrainy : Navch. posib / L. H. Cherniukh, D.V. Klynovyi. – K. : TsUL, 2002. – S. 565–583.

Shkanova O. M. Marketynh posluh / O. M. Shkanova. – K., 200 3. – 420 s.

Shkola I. M. Menedzhment turystychnoi industrii : Navch. posibnyk / I. M. Shkola. – Chernivtsi : ChTEI KNTEU, 2003. – 662 s.

Ceballos-Lascurairi H. Tourism, Ecotorism and Protected Areas / The state of nature-based tourism around the world and guidelines for its development / H. Ceballos-Lascurairi. – Bennington : IUCN Publications Services Unit, 1996. – 301 s.

Guidelines For Community Based Ecotorism Development. The Tourism Company, Ledbury, UK, WWF Internatinal People and Conversation. – Gland, Switzerland, 2001. – 420 p.

McLaren D. Rethinking Tourism and Ecotravel. The Paving of Paradise and What You Can Do to Stop It / D. McLaren. – Bloomfield : Kumarian Press, 1997. – 182 p.

Steck B. Sustainable Tourism as a Development option / V. Steck // Practical Guide for Local Planners? Developers and Decision Makers. – Eschborn, 1999. – 306 p.

Western D. Defining Ecotorism / Western D. // Ecotorism : a Guide for planners and Managers. – North Bennington, Vermont, 1993. – 187 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Закон України про туризм // Досьє підприємця. – 1995. – № 103. – С. 11.

 

2. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про природно- заповідний фонд України» // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 11. – С. 112.

 

3. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про природно-заповідний фонд України»» від 21 січня 2010 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу : http : //zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1826-17.

 

4. Інфраструктурне забезпечення конкурентної економіки регіонів (методологія і механізми) / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Ред. кол. : науковий редактор д.е.н., проф. П. Ю. Бєлєнький. – Львів, 2002. – 308 с.

 

5. Іванух І. Природно-ресурсний потенціал України і шляхи підвищення його використання / І. Іванух, Б. Данилишин // Економіка України. – 2008. – № 1. – С. 36–38.

 

6. Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні / В. Ф. Кифяк. – Чернівці : Зелена Буко­вина, 2003. – 312 с.

 

7. Кифяк В. Ф. Сфера рекреації та туризму як складова регіональної економічної системи / В. Ф. Кифяк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 1. – С. 116–119.

 

8. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) / О. Любіцева. – К. : Альтапрес, 2002. – 58 с.

 

9. Розвиток туристичного бізнесу регіону : Навч. посібник / За ред. проф. Школи І. М. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2007. – 292 с.

 

10. Федорченко В. К. Історія туризму в Україні : Навч. посібник / В. К.Федорченко, Т. А. Дьорова / Передм. В.А. Смолія. – К. : Вища школа, 2002. – 195 с.

 

11. Харічков С.К. Проблемні питання сталого розвитку рекреаціях та туризму в Україні / С. К. Харіч­ков // Туристично-краєзнавчі дослідження. – 2009. – № 2. – С. 68.

 

12. Чернюх Л. Г., Клиновий Д. В. Економіка та розвиток регіонів (областей) України : Навч. посіб / Л. Г. Чернюх, Д.В. Клиновий. – К. : ЦУЛ, 2002. – С. 565–583.

 

13. Шканова О. М. Маркетинг послуг / О. М. Шканова. – К., 2003. – 420 с.

 

14. Школа І. М. Менеджмент туристичної індустрії : Навч. посібник / І. М. Школа. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2003. – 662 с.

 

15. Ceballos-Lascurairi H. Tourism, Ecotorism and Protected Areas / The state of nature-based tourism around the world and guidelines for its development / H. Ceballos-Lascurairi. – Bennington : IUCN Publications Services Unit, 1996. – 301 s.

 

16. Guidelines For Community Based Ecotorism Development. The Tourism Company, Ledbury, UK, WWF Internatinal People and Conversation. – Gland, Switzerland, 2001. – 420 p.

 

17. McLaren D. Rethinking Tourism and Ecotravel. The Paving of Paradise and What You Can Do to Stop It / D. McLaren. – Bloomfield : Kumarian Press, 1997. – 182 p.

 

18. Steck B. Sustainable Tourism as a Development option / В. Steck // Practical Guide for Local Planners? Developers and Decision Makers. – Eschborn, 1999. – 306 p.

 

19. Western D. Defining Ecotorism / Western D. // Ecotorism : a Guide for planners and Managers. – North Bennington, Vermont, 1993. – 187 p.

ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)