DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.2.101547

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЕТНОГРАФІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Богдан Кобаль

Анотація


У статті здійснено дослідження історії етнографічного туризму в Україні. Автор дійшов висновку, що історична та культурна спадщина створюють необхідні передумовами для інтенсивного розвитку історичного та відповідно етнографічного туризму, як його підвиду. Розкриття теми стало можливим завдяки використанню загальнонаукових методів: аналізу, синтезу, системності, узагальнення, конкретності, історизму та діалектичного методу. У науковій праці також використано спеціально наукові методи дослідження: історико-порівняльний, історико-синтетичний, історико-діахронний, емпіричного аналізу тощо.


Ключові слова


історико-культурні ресурси; етнос; етнографічний туризм; етнічні групи; етнічна географія

Повний текст:

PDF

Посилання


Etnichna kultura [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://uk.wikipedia.org/wiki/ Etnichna_kultura.

Etnichnyi turyzm [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%

B7%D0%BC

Dutchak O. Teoretyko-metodolohichni problemy ukrainskoho etnoturyzmu v kontroversiinomu bachenni naukovtsiv / O. Dutchak, I. Kalutskyi // Hileia. – 2013. – No 73. – S. 64–66.

Еtnoturyzm – chto еto? [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.mede.su/ content/78/read246.html.

Zakon Ukrainy «Pro turyzm» : [Elektronnyi resurs] // Vidomosti verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1995. – № 31. – Rezhym dostupu do dzherela : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/324/95-vr.

Kyfiak V. F. Orhanizatsiia turystychnoi diialnosti v Ukraini / V. F. Kyfiak. – Chernivtsi : Knyhy-ХХI, 2003. – 300 s.

Liubitseva O. O. Turystychni resursy Ukrainy : navch. posib. / O. O. Liubitseva, Ye. V. Pankova, V. I. Stafiichuk. – K. : Alterpres, 2007. – 369 s.

Malova N. A. Turyzm y kulturnoe nasledye / N. A. Malova // Mezhvuzovskyi sbornyk nauchnуkh trudov. – M., 2009. – Vуp. I. – 249 s.

Muravska S. V. Etnichnyi turyzm: do problemy vyznachennia terminu / S. V. Muravska // Mater. Vseukr. nauk.-prakt. konf. molodykh vchenykh ta studentiv «Rozvytok ukrainskoho etnoturyzmu : problemy ta perspektyvy» (Lviv, 2011 r.). – Lviv, 2011. – S. 70–74.

Orlova M. L. Resursy etnichnoho turyzmu rehionu: suspilno-heohrafichna otsinka (na materialakh Odeskoi oblasti) : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. heohr. nauk : spets. 11.00.02 «Ekonomichna ta spetsialna heohrafiia» / M. L. Orlova. – Odesa, 2009. – 19 s.

Rudenko S. B. Muzeina pamiatka: sotsiokulturna sutnist ta mistse v systemi istoryko-kulturnykh tsinnostei : monohrafiia. – K. : NAKKKIM, 2012. – 120 s.

Savchuk B. P. Turystychne krainoznavstvo : Yevropa. Navch. posib. / B. P. Savchuk. – Ivano-Frankivsk, 2010. – 241 s.

Savchuk B. Ukrainska etnolohiia / Borys Savchuk. – Ivano-Frankivsk׃ Lileia-NV, 2004. – 560 s.

Skansen // [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : //https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD

Suchasni riznovydy turyzmu : navch. posib. / M. P. Kliap, F. F. Shandor. – K. : Znannia, 2011. – 334 s.

Chaplinskyi B. Problematyka etnokulturnoho landshaftu Hutsulshchyny : rysy, podil, zberezhennia / B. Chaplinskyi, A. Kibych // Naukovi zapysky Vinnytskoho pedahohichnoho universytetu. Seriia : Heohrafiia. – 2010. – Vyp. 21. – S. 259–265.

Cherchyk L. M. Kulturna spadshchyna yak skladova turystychno-ekonomichnoho spivrobitnytstva / L. M. Cherchyk, N. V. Kolenda // Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia : Ekonomika. – 2010. – Spetsvyp. 3. – Ch. 3. – S. 208–211.

Bulter R. Toutrism and Indigenous Peopls / R. Bulter, T. Hinch. – London : ITBP, 1996. – 134 p.

Malinowski G. Etnoturistika – touristika etnizna w Polsce / G. Malinowski // [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu do dzherela : http://artelis. pl/artykuly/9521/ etnoturistika-touristika-etnizna-w-polsce.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Етнічна культура [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/ Етнічна_культура.

 

2. Етнічний туризм [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC

 

3. Дутчак О. Теоретико-методологічні проблеми українського етнотуризму в контроверсійному баченні науковців / О. Дутчак, І. Калуцький // Гілея. – 2013. – № 73. – С. 64–66.

 

4. Этнотуризм – что это? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mede.su/ content/78/read246.html.

 

5. Закон України «Про туризм» : [Електронний ресурс] // Відомості верховної Ради України. – 1995. – № 31. – Режим доступу до джерела : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр.

 

6. Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні / В. Ф. Кифяк. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2003. – 300 с.

 

7. Любіцева О. О. Туристичні ресурси України : навч. посіб. / О. О. Любіцева, Є. В. Панкова, В. І. Стафійчук. – К. : Альтерпрес, 2007. – 369 с.

 

8. Малова Н. А. Туризм и культурное наследие / Н. А. Малова // Межвузовский сборник научных трудов. – М., 2009. – Вып. І. – 249 с.

 

9. Муравська С. В. Етнічний туризм : до проблеми визначення терміну / С. В. Муравська // Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів «Розвиток українського етнотуризму : проблеми та перспективи» (Львів, 2011 р.). – Львів, 2011. – С. 70–74.

 

10. Орлова М. Л. Ресурси етнічного туризму регіону: суспільно-географічна оцінка (на матеріалах Одеської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 «Економічна та спеціальна географія» / М. Л. Орлова. – Одеса, 2009. – 19 с.

 

11. Руденко С. Б. Музейна пам’ятка: соціокультурна сутність та місце в системі історико-культурних цінностей : монографія. – К. : НАКККІМ, 2012. – 120 c.

 

12. Савчук Б. П. Туристичне країнознавство : Європа. Навч. посіб. / Б. П. Савчук. – Івано-Франківськ, 2010. – 241 с.

 

 

13. Савчук Б. Українська етнологія / Борис Савчук. – Івано-Франківськ׃ Лілея-НВ, 2004. – 560 с.

 

14. Скансен // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : //https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD

 

15. Сучасні різновиди туризму : навч. посіб. / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. – К. : Знання, 2011. – 334 с.

 

16. Чаплінський Б. Проблематика етнокультурного ландшафту Гуцульщини : риси, поділ, збереження / Б. Чаплінський, А. Кібич // Наукові записки Вінницького педагогічного університету. Серія: Географія. – 2010. – Вип. 21. – С. 259–265.

 

17. Черчик Л. М. Культурна спадщина як складова туристично-економічного співробітництва / Л. М. Черчик,

Н. В. Коленда // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. – 2010. – Спецвип. 3. – Ч. 3. – С. 208–211.

 

18. Bulter R. Toutrism and Indigenous Peopls / R. Bulter, T. Hinch. – London : ITBP, 1996. – 134 p.

 

19. Malinowski G. Etnoturistika – touristika etnizna w Polsce / G. Malinowski // [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела : http://artelis. pl/artykuly/9521/ etnoturistika-touristika-etnizna-w-polsce.

ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)