DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.2.101544

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

Володимир Фуртій

Анотація


У статті здійснено дослідження розвитку туризму в незалежній Україні на початку ХХІ ст. Автор розглянув стан розвитку туризму в Україні, проблеми, що заважають перетворити її в провідну галузь, обґрунтував рекомендації щодо покращення послуг туристичної галузі. Розкриття теми стало можливим завдяки використанню загальнонаукових методів пізнання: аналізу, синтезу, системності, узагальнення, конкретності, історизму та діалектичного методу. У науковій праці віддано перевагу історичним методам дослідження: історико-генетичному, історико-порівняльному, історико-синтетичному, історико-діахронному, емпіричному аналізу тощо.


Ключові слова


туризм; розвиток туризму; Україна; туристична інфраструктура; туристичний потенціал

Повний текст:

PDF

Посилання


Anhelko I. V. Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku turystychnoi haluzi v Ukraini / I. V. Anhelko // Ukrainskyi sotsium. – 2014. – № 2. – S. 71–79.

Antyturystycheskaia operatsyia v Ukrayne : [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://gordonua.com/ publications/antituristicheskaya-operaciya-v-ukraine-27056.html

Boiko M. H. Zasady formuvannia priorytetnykh napriamiv turystychnoi polityky Ukrainy / M. H. Boiko, L. M. Hopkalo // Rehionalna ekonomika : naukovo praktychnyi zhurnal. – 2005. – № 1 (35). – S. 222–229.

Vidkryty Ukrainu. Chas zminiuvaty pidkhody do turyzmu : [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http:// ua.korrespondent.net/ukraine/events/3506081-vidkryty-ukrainy

Hurieva I. Rozvytok turyzmu v Ukraini: problemy y perspektyvy / I. Hurieva, S. Khytianyk // Finansovyi kontrol : Vseukrainskyi naukovo-praktychnyi zhurnal. – 2011. – № 1 (62). – C. 17–23.

Ditkovska S. O. Inozemnyi turyzm v Ukraini: problemy ta perspektyvy rozvytku / S. O. Ditkovska // Visnyk Donetskoho instytutu turystychnoho biznesu. Seriia : Ekonomika, orhanizatsiia i upravlinnia pidpryiemstvamy (v turystychnii sferi). – 2007. – № 1. – C. 134–137.

Kolesnyk O. O. Otsinka stanu ta perspektyv rozvytku turyzmu Ukrainy v umovakh kryzy / O. O. Kolesnyk // Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii : elektronne naukove fakhove vydannia. Seriia : Ekonomichni nauky. – 2010. – Vyp. 2 (4) : [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/eui/2010_2/10koouuk.pdf

Krykhovetskyi I. Z. Turystychna industriia Ukrainy : stan, problemy ta perspektyvy rozvytku / I. Z. Krykhovetskyi // Naukovo-informatsiinyi visnyk Ivano-Frankivskoho universytetu prava im. Korolia Danyla Halytskoho. – 2011. – № 3. – C. 158–166.

Kulieshova N. V. Analiz suchasnoho stanu rozvytku turystychnoi haluzi v Ukraini / N. V. Kulieshova // Ekonomika i rehion. – 2012. – № 1 (32). – C. 177–183.

Lapshyna I. Perspektyvy rozvytku turystychnykh posluh v umovakh hlobalizatsii / I. Lapshyna // Visnyk Lvivskoi komertsiinoi akademii. Seriia ekonomichna. – Lviv. – 2005. – Vyp. 17. – C. 161–165.

Lykhomanova O. V. Stan i perspektyvy rehionalnoho rozvytku turyzmu v Ukraini / O. V. Lykhomanova // Aktualni problemy ekonomiky naukovyi ekonomichnyi zhurnal. – 2004. – № 6 (36). – S. 149–155.

Lozova O. A. Turyzm v Ukraini : suchasnyi stan, problemy ta perspektyvy rozvytku / O. A. Lozova // Kultura narodov Prychernomoria. – 2012. – № 229. – C. 44–47.

Muzychenko-Kozlovska O. V. Ekonomichne otsiniuvannia turystychnoi pryvablyvosti terytorii : Monohrafiia. – Lviv : Novyi Svit-2000, 2012. – 176 c.

Preiher D. K. Mizhnarodnyi turyzm v Ukraini yak forma intehratsiinykh komunikatsii / D. K. Preiher, I. A. Maliarchuk // Stratehichna panorama. – 2005. – №3. – S. 37–40.

Turyzm v Ukraini : patsiient skorishe mertvyi, anizh zhyvyi? : [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.ukrop-ua.net/userpublications/16735-turizm-v-ukrayin-pacyent-skorshe-mertviy-anzh-zhiviy.html

Ukaz Prezydenta Ukrainy «Pro zakhody shchodo rozvytku turyzmu i kurortiv v Ukraini» : [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/136/2007

Uriadovyi portal : U 2013 rotsi Ukrainu vidvidaly ponad 26 mln. turystiv : [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=246992112


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ангелко І. В. Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної галузі в Україні / І. В. Ангелко // Український соціум. – 2014. – № 2. – С. 71–79.

 

2. Антитуристическая операция в Украине : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gordonua. com/publications/antituristicheskaya-operaciya-v-ukraine-27056.html

 

3. Бойко М. Г. Засади формування пріоритетних напрямів туристичної політики України / М. Г. Бойко, Л. М. Гопкало // Регіональна економіка : науково практичний журнал. – 2005. – № 1 (35). – С. 222–229.

 

4. Відкрити Україну. Час змінювати підходи до туризму : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// ua.korrespondent.net/ukraine/events/3506081-vidkryty-ukrainy

 

5. Гур’єва І. Розвиток туризму в Україні : проблеми й перспективи / І. Гур’єва, С. Хитяник // Фінансовий контроль : Всеукраїнський науково-практичний журнал. – 2011. – № 1 (62). – C. 17–23.

 

6. Дітковська С. О. Іноземний туризм в Україні: проблеми та перспективи розвитку / С. О. Дітковська // Вісник Донецького інституту туристичного бізнесу. Серія : Економіка, організація і управління підприєм­ствами (в туристичній сфері). – 2007. – № 1. – C. 134–137.

 

7. Колесник О. О. Оцінка стану та перспектив розвитку туризму України в умовах кризи / О. О. Колесник // Економіка. Управління. Інновації : електронне наукове фахове видання. Серія : Економічні науки. – 2010. – Вип. 2 (4) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/eui/2010_2/10koouuk. pdf

 

8. Криховецький І. З. Туристична індустрія України : стан, проблеми та перспективи розвитку / І. З. Кри­ховецький // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького. – 2011. – № 3. – C. 158–166.

 

9. Кулєшова Н. В. Аналіз сучасного стану розвитку туристичної галузі в Україні / Н. В. Кулєшова // Еко­номіка і регіон. – 2012. – № 1 (32). – C. 177–183.

 

10. Лапшина І. Перспективи розвитку туристичних послуг в умовах глобалізації / І. Лапшина // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – Львів. – 2005. – Вип. 17. – C. 161–165.

 

11. Лихоманова О. В. Стан і перспективи регіонального розвитку туризму в Україні / О. В. Лихоманова // Актуальні проблеми економіки науковий економічний журнал. – 2004. – № 6 (36). – С. 149–155.

 

12. Лозова О. А. Туризм в Україні : сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку / О. А. Лозова // Культура народов Причерноморья. – 2012. – № 229. – C. 44–47.

 

13. Музиченко-Козловська О. В. Економічне оцінювання туристичної привабливості території : Моно­графія. – Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 176 c.

 

14. Прейгер Д. К. Міжнародний туризм в Україні як форма інтеграційних комунікацій / Д. К. Прейгер, І. А. Малярчук // Стратегічна панорама. – 2005. – №3. – С. 37–40.

 

15. Туризм в Україні : пацієнт скоріше мертвий, аніж живий? : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrop-ua.net/userpublications/16735-turizm-v-ukrayin-pacyent-skorshe-mertviy-anzh-zhiviy.html

 

16. Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку туризму і курортів в Україні» : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/136/2007

 

17. Урядовий портал : У 2013 році Україну відвідали понад 26 млн. туристів : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=246992112

ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)