DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.2.101543

ІНСТИТУЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ У ЄС: ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

Роман Корсак

Анотація


У статті розглянуто політику Європейського Союзу в туристичній індустрій. Аналізуються законодавчі акти, що регламентують туристську діяльність країн-учасниць та практика створення національних туристських адміністрацій, які сприяють розвитку туристичної галузі країн. Окремо оцінено можливість співпраці, використання досвіду Європейського Союзу Україною.


Ключові слова


туризм; Європейський Союз; політика в галузі туризму; національні туристські адміністрації; співробітництво

Повний текст:

PDF

Посилання


Vasylykha N. V. Rozvytok rynku turystychnykh posluh u konteksti rozvytku transkordonnoho spivrobitnyt­stva / N. V. Vasylykha // Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. – 2010. – Vyp. 3 – S. 160–165.

Volkov S. K. Yedyna polityka Yevropeiskoho soiuzu v haluzi turyzmu / S. K. Volkov, O. H. Popkova // Suchasna ekonomika : problemy ta rishennia. – 2010. – №9 (9). – S. 8–16.

Voskresenskyi V. Yu. Mizhnarodnyi turyzm : Navchalnyi posibnyk / V. Yu. Voskresenskyi. – M. : YuNYTY – DANA, 2006. – 255 s.

Haidukevych L. Turystska polityka v rozshyrenomu Yevropeiskomu soiuzi / L. Haidukevych // Zhurnal mizhnarodnoho prava i mizhnarodnykh vidnosyn. – 2008. – №4. – S. 39–40.

Hontarzhevska L. I. Rynok turystychnykh posluh v Ukraini / L. I. Hontarzhevska. – D. : Skhidnyi Vydavnychyi dim, 2008. – 180s.

Dmytriievskyi Yu. D. Turystski raiony svitu: Navchalnyi posibnyk / Yu. D. Dmytriievskyi. – Smolensk : SHU, 2000. – 224 s.

Dubovyk B. Dosvid mizhnarodnoi spivpratsi v ramkakh yevrorehioniv. Perspektyvy Ukrainy / B. Dubovyk. – [Elektronnyi resurs] // Rezhym dostupu : http://www.uspishnaukraina.com.ua/uk/analitics/4/31.html. –Data zvernen­nia: 05.08.2005.

Kyfiak V. F. Orhanizatsiia turystychnoi diialnosti v Ukraini. Navchalnyi posibnyk / V. F. Kyfiak. – Chernivtsi : Knyhy-ХХІ, 2003. – 300 s.

Masliak P. O. Rekreatsiina heohrafiia. Navchalnyi posibnyk / P. O. Masliak. – K. : Znannia, 2008. – 343 s.

«Lisabonsku stratehiiu» maie zminyty nova prohrama rozvytku «Ievropa 2020» [Elektronnyi resurs] // Rezhym dostupu : http://eu.prostir.ua/view/238694.html. – Data zvernennia : 18.01.2010.

Rozvytok turystychnoho biznesu rehionu: Navchalnyi posibnyk / [za red. doktora ekonomichnykh nauk, pro­fesora Shkoly I. M.]. – Chernivtsi : Knyhy – KhKhI, 2007. – 292 s.

Ievropeiskyi Soiuz : polityka, ekonomika, pravo : navch. posib. / [za red. N. V. Antoniuk, M. M. Mykiievy­cha]. – Lviv, 2005. – 532 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Василиха Н. В. Розвиток ринку туристичних послуг у контексті розвитку транскордонного співробітництва / Н. В. Василиха // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2010. – Вип. 3 – С. 160–165.

 

2. Волков С. К. Єдина політика Європейського Союзу в галузі туризму / С. К. Волков, О. Г. Попкова // Сучасна економіка : проблеми та рішення. – 2010. – №9 (9). – С. 8–16.

 

3. Воскресенський В. Ю. Міжнародний туризм : Навчальний посібник / В. Ю. Воскресенський. – М. : ЮНИТИ – ДАНА, 2006. – 255 с.

 

4. Гайдукевич Л. Туристська політика в розширеному Європейському Союзі / Л. Гайдукевич // Журнал міжнародного права і міжнародних відносин. – 2008. – №4. – С. 39–40.

 

5. Гонтаржевська Л. І. Ринок туристичних послуг в Україні / Л. І. Гонтаржевська. – Д. : Східний Видавни­чий дім, 2008. – 180с.

 

6. Дмитрієвський Ю. Д. Туристські райони світу : Навчальний посібник / Ю. Д. Дмитрієвський. – Смо­ленськ : СГУ, 2000. – 224 с.

 

7. Дубовик Б. Досвід міжнародної співпраці в рамках єврорегіонів. Перспективи України / Б. Дубовик. – [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.uspishnaukraina.com.ua/uk/analitics/4/31.html. – Дата звер­нення: 05.08.2005.

 

8. Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. Навчальний посібник / В. Ф. Кифяк. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2003. – 300 с.

 

9. Масляк П. О. Рекреаційна географія. Навчальний посібник / П. О. Масляк. – К. : Знання, 2008. – 343 с.

 

10. «Лісабонську стратегію» має змінити нова програма розвитку «Європа 2020» [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://eu.prostir.ua/view/238694.html. – Дата звернення: 18.01.2010.

 

11. Розвиток туристичного бізнесу регіону: Навчальний посібник / [за ред. доктора економічних наук, про­фесора Школи І. М.]. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2007. – 292 с.

 

12. Європейський Союз : політика, економіка, право : навч. посіб. / [за ред. Н. В. Антонюк, М. М. Микієвича]. – Львів, 2005. – 532 с.

ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)