DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.2.101467

ПОЛІТИКА КЕРІВНИЦТВА КАРПАТСЬКОГО КРАЮ ОУН ЩОДО ГОЛОДУЮЧИХ ІЗ СХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ (1946 – 1947)

Taras Batiouk, Vasyl Ilnytskyi

Анотація


У статті на основі невідомих і маловідомих архівних документів висвітлюється один із малодосліджених аспектів – політика допомоги керівництва українського національно-визвольного руху голодуючим прибулим із Східних областей України (1946 – 1947). Конкретними прикладами доводиться відсутність ворожого став­лення учасників як західноукраїнського населення загалом, так і представників ОУН і УПА зокрема.


Ключові слова


Карпатський край ОУН; голодуючі; Східні області України

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Veselova O. M. Holodomory v Ukraini : 1921 – 1923, 1932 – 1933, 1946 – 1947. Zlochyny proty narodu / O. M. Veselova, V. I. Marochko, O. M. Movchan. – Drohobych : Vydavnycha firma «Vidrodzhennia», 2008. – 273 s.

Haluzevyi derzhavnyi arkhiv Sluzhby bezpeky Ukrainy (dali – HDA SBU). – F. 2-N. – Op. 90 (1951). – Spr. 33. – 161 ark.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 57 (1953). – Spr. 1. – T. 4. – 482 ark.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 70 (1953). – Spr. 6. – T. 2. – 89 ark.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 93 (1954). – Spr. 1. – 516 ark.

HDA SBU. – F. 13. – Spr. 376. – T. 25. – 458 ark.

HDA SBU. – F. 13. – Spr. 376. – T. 32. – 426 ark.

HDA SBU. – F. 13. – Spr. 376. – T. 82. – 320 ark.

HDA SBU. – F. 13. – Spr. 398. – T. 20. – 315 ark.

HDA SBU. – F. 16. – Op. 8. – Spr. 1. – T. 3. – 302 ark.

Dobrovolskyi O. Diialnist pidpillia OUN na Skhodi Ukrainy / Oleksandr Dobrovolskyi. Zbirnyk statei / [uporiad. Khobot P. V.]. – Dnipropetrovsk : Skhidnoukrainskyi doslidnytskyi tsentr «Spadshchyna», 2010. – S. 50– 68.

Ilnytskyi V. Zakhody shchodo realizatsiia prohramy «Orlyk» u Karpatskomu krai OUN (1945 – 1954) / V. Ilnytskyi // Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. – Zaporizhzhia : ZNU, 2014. – Vyp. 39. – C. 172–176.

Ilnytskyi V. Uchast predstavnykiv skhidnoi Ukrainy u natsionalno-vyzvolnomu rusi na terenakh Karpats­koho kraiu OUN (1945 – 1954) / V. Ilnytskyi // Aktualni pytannia humanitarnykh nauk : mizhvuzivskyi zbirnyk nau­kovykh prats molodykh vchenykh Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka / [redaktory-uporiadnyky V. Ilnytskyi, A. Dushnyi, I. Zymomria]. – Drohobych : Posvit, 2014. – Vyp. 9. – S. 24–41.

Nikolskyi V. M. Pidpillia OUN (b) u Donbasi / V. M. Nikolskyi. – Kyiv, 2001. – 178 s.

Shchur Yu. Natsionalno-vyzolna borotba na Nadniprianshchyni u 1929 – 1939 rr. (rozdumy na tli proble­my) / Yu. Shchur // Vyzvolnyi shliakh. Suspilno-politychnyi, naukovyi ta literaturnyi misiachnyk. – Kn. 3(708). – Berezen, 2007. – Richnyk 60. – S. 57–76.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Веселова О. М. Голодомори в Україні : 1921 – 1923, 1932 – 1933, 1946 – 1947. Злочини проти народу / О. М. Веселова, В. І. Марочко, О. М. Мовчан. – Дрогобич : Видавнича фірма «Відродження», 2008. – 273 с.

 

2. Галузевий державний архів Служби безпеки України (далі – ГДА СБУ). – Ф. 2-Н. – Оп. 90 (1951). – Спр. 33. – 161 арк.

 

3. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 57 (1953). – Спр. 1. – Т. 4. – 482 арк.

 

4. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 70 (1953). – Спр. 6. – Т. 2. – 89 арк.

 

5. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 93 (1954). – Спр. 1. – 516 арк.

 

6. ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 25. – 458 арк.

 

7. ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 32. – 426 арк.

 

8. ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 82. – 320 арк.

 

9. ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 398. – Т. 20. – 315 арк.

 

10. ГДА СБУ. – Ф. 16. – Оп. 8. – Спр. 1. – Т. 3. – 302 арк.

 

11. Добровольський О. Діяльність підпілля ОУН на Сході України / Олександр Добровольський. Збірник статей / [упоряд. Хобот П. В.]. – Дніпропетровськ : Східноукраїнський дослідницький центр «Спад­щина», 2010. – С. 50–68.

 

12. Ільницький В. Заходи щодо реалізація програми «Орлик» у Карпатському краї ОУН (1945 – 1954) / В. Ільницький // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запо­ріжжя : ЗНУ, 2014. – Вип. 39. – C. 172–176.

 

13. Ільницький В. Участь представників східної України у національно-визвольному русі на теренах Карпатського краю ОУН (1945 – 1954) / В. Ільницький // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – Вип. 9. – С. 24–41.

 

14. Нікольський В. М. Підпілля ОУН (б) у Донбасі / В. М. Нікольський. – Київ, 2001. – 178 с.

 

15. Щур Ю. Національно-визольна боротьба на Надніпрянщині у 1929 – 1939 рр. (роздуми на тлі проблеми) / Ю. Щур // Визвольний шлях. Суспільно-політичний, науковий та літературний місячник. – Кн. 3(708). – Березень, 2007. – Річник 60. – С. 57–76.

ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)