DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.1.101413

ПОСТКОМУНІСТИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Роман Корсак

Анотація


У статті розглядається посткомуністична трансформація правової системи Чеської Республіки. Автор розкриває позитивні і негативні тенденції цієї трансформації та можливостей використання чеського досвіду для України. Дослідження теми стало можливим завдяки використанню загальнонаукових методів пізнання: аналізу, синтезу, системності, узагальнення, конкретності, історизму та діалектичного методу. Водночас надано перевагу історичним методам дослідження: історико-генетичному, історико- порівняльному, історико-синтетичному, історико-діахронному, емпіричному аналізу тощо.


Ключові слова


Чеська Республіка; Україна; судова система ЧР; судова система України; судочинство; юрисдикція

Повний текст:

PDF

Посилання


Zelenko H. Problema instytutsionalizatsii hromadianskoho suspilstva u postsotsialistychnykh krainakh [Tekst] / Halyna Ivanivna Zelenko // Suchasna ukrainska polityka. Polityky i politolohy pro nei. – K., 2003. – S. 285–290.

Zelenko H. Polityko-pravovi mekhanizmy instytutsionalizatsii hromadianskoho suspilstva u postsotsia-listychnykh krainakh (na prykladi krain Vyshehradskoi hrupy) [Tekst] // Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy. Kurasivski chytannia. – K., 2006. – Vyp. 30. – Kn. 2. – S. 92–105.

Konstytutsiia Ukrainy. – K. : Ukrainska pravnycha fundatsiia, 1996. – 64 s.

Konstytutsiia Cheskoi Respubliky z 16 hrudnia 1992 r. // Konstytutsii novykh derzhav Yevropy ta Azii / Uporiadnyk S. Holovatyi. – K. : Ukrainska pravnycha fundatsiia, Pravo, 1996. – S. 445–484.

Lemak V. V. Derzhavno-pravova reforma v Chekhoslovachchyni v umovakh postsotsialistychnoi modernizatsii y podilu federatsii [Tekst] . – Uzhhorod : Lira, 2002. – 248 s.

Lazareva M. N. Parlament v usloviyakh stroitelstva demokraticheskogo gosudarstva: opyt Cheshskoy Respubliki [Tekst] : avtoref. discertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kand. yurid. nauk / M. N. Lazareva [Moskovskaya gos. yurid. akad. im. O. Ye. Kutafina]. − M. : 2009. – 32 s.

Pravo. – 1998. – 30 června.

Pravo. – 1998. – 30 červenca.

Pravo. – 2001. – 5 června.

Pravo. – 2011. – 9 srpen.

Pravo. – 2013. – 14 února.

Ústava České Republiky a listina základnich práv a svobod. – Ostrava : Aries, 1992. – 112 s.

Ústavnỳ zakon ze dne 25 listopadu 1992 o zaniku České a Slovenske Federalni Republiky // Sbierka zakonủ ČSFR. – Praha, 1992. – Č. 542. – S. 3158–3159.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Зеленько Г. Проблема інституціоналізації громадянського суспільства у постсоціалістичних країнах [Текст] / Галина Іванівна Зеленько // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – К., 2003. – С. 285–290.


2. Зеленько Г. Політико-правові механізми інституціоналізації громадянського суспільства у постсоціа- лістичних країнах (на прикладі країн Вишеградської групи) [Текст] // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Курасівські читання. – К., 2006. – Вип. 30. – Кн. 2. – С. 92–105.


3. Конституція України. – К. : Українська правнича фундація, 1996. – 64 с.


4. Конституція Чеської Республіки з 16 грудня 1992 р. // Конституції нових держав Європи та Азії / [упо¬ряд. С. Головатий]. – К. : Українська правнича фундація, Право, 1996. – С. 445–484.


5. Лемак В. В. Державно-правова реформа в Чехословаччині в умовах постсоціалістичної модернізації й поділу федерації [Текст]. – Ужгород : Ліра, 2002. – 248 с.


6. Лазарева М. Н. Парламент в условиях строительства демократического государства: опыт Чешской Республики [Текст] : автореф. дисcертации на соискание ученой степени канд. юрид. наук / М. Н. Лазарева [Московская гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина]. − М. : 2009. − 32 с.


7. Pravo. – 1998. – 30 června.


8. Pravo. – 1998. – 30 červenca.


9. Pravo. – 2001. – 5 června.


10. Pravo. – 2011. – 9 srpen.


11. Pravo. – 2013. – 14 února.

 

12. Ústava České Republiky a listina základnich práv a svobod. – Ostrava : Aries, 1992. – 112 s.


13. Ústavnỳ zakon ze dne 25 listopadu 1992 o zaniku České a Slovenske Federalni Republiky // Sbierka zakonủ ČSFR. – Praha, 1992. – Č. 542. – S. 3158–3159.

ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)