DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.1.101411

ПЕРЕМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ДРОГОБИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (1944 – 1953)

Руслана Попп

Анотація


У статті висвітлюються причини та масштаби повоєнних переміщень населення Дрогобиччини у пер­ші повоєнні роки. Показано, що депортаційно-переселенська політика радянського керівництва щодо на­селення краю скеровувалась в першу чергу на придушення національно-визвольного руху, позбавлення його соціальної і моральної підтримки, уніфікацію етнонаціональної структури регіону.


Ключові слова


Дрогобицька область; Дрогобиччина; переміщення; переселення; депортація

Повний текст:

PDF

Посилання


Deportatsii. Zakhidni zemli Ukrainy kintsia 30-kh – pochatku 50-kh rr. Dokumenty, materialy, spohady. U trokh tomakh. – T. 2. 1946 – 1947 r. – Lviv : «Misioner», 1998. – 750 s.

Derzhavnyi arkhiv Lvivskoi oblasti (dali – DALO) – F. 5001. – Op. 6. – Spr. 26.

DALO. – F. P-5001. – Op. 2. – Spr. 57.

DALO. – F. P-5001. – Op. 6. – Spr. 44.

DALO. – F. P-5001. – Op. 6. – Spr. 89.

DALO. – F. P-5001. – Op. 2. – Spr. 36.

DALO. – F. P-5002. – Op. 1. – Spr. 151.

Ilnytskyi V. Borotba radianskoi represyvno-karalnoi systemy proty ukrainskoho vyzvolnoho rukhu u Drohobytskii oblasti 1948 – 1949 rr. (za materialamy Derzhavnoho arkhivu Lvivskoi oblasti) / V. Ilnytskyi // Naukovyi visnyk Volynskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Istorychni nauky. – Lutsk, 2009. – №13. – S. 224–231.

Ilnytskyi V. Ukrainsko-polske protystoiannia na terenakh Drohobychchyny (1943 – 1944 rr.) : dokumenty OUN i UPA / V. Ilnytskyi, M. Haliv – Drohobych : Posvit, 2008. – 60 s.

Kyslyi V. Statystyka pereselensko-deportatsiinykh protsesiv v ukrainskomu seredovyshchi Kholmshchyny, Nadsiannia i Lemkivshchyny: shliakh do radianskoi Ukrainy (1944 – 1951 rr.) / V. Kyslyi // Naukovi zapysky. Zbirnyk prats molodykh vchenykh ta aspirantiv. – T. 17. – K., 2009. – S. 379–395.

Kitsak V. Pereselennia ukraintsiv Polshchi do URSR (1944 – 1947 rr.) / Kutsak V. // Naukovi zapysky : zb. nauk. statei Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. Drahomanova. – K. : NPU, 2000. – Ch. 3. – S. 153–160.

Kitsak V. Rozselennia ukraintsiv Polshchi v URSR (1944 – 1947) // Almanakh «Moloda natsiia». – K. : Smoloskyp, 2000. – № 1. – S. 96–122.

Klimetskyi M. Etnichno-demohrafichni zminy na Volyni ta u Skhidnii Halychyni u roky Druhoi svitovoi viiny / M. Klimetskyi // Ukraina-Polshcha : vazhki pytannia : materialy II mizhnar. seminaru istorykiv «Ukrainsko-polski vidnosyny v 1918 – 1947 rr.». – Varshava, 2006. – T. 10. – S. 232–244.

Litopys neskorenoi Ukrainy – Kn. 1. – Lviv : Prosvita, 1993. – 800 s.

Litopys neskorenoi Ukrainy. Dokumenty, materialy, spohady. Kn. 2 – Lviv : Halytska vydavnycha spilka, 1997. – 664 s.

Nadolskyi Y. Deportatsiina polityka stalinskoho totalitarnoho rezhymu v zakhidnykh oblastiakh Ukrainy (1939 – 1953 rr.) / Y. Nadolskyi – Lutsk : Redaktsiino-vydavnychyi viddil «Vezha» Volynskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky, 2008. – 260 s.

Nitochko I. I. Ostannia deportatsiia: do 60-richchia prymusovoho pereselennia 1951 roku ... 1951 roku / I. I. Nitochko. – Odesa : Pres-kurier, 2011 . – 240 s.

Reabilitovani istoriieiu. U dvadtsiaty semy tomakh. Lvivska oblast. Knyha persha. – Lviv : Astroliabiia, 2009. – 768 s.

Senkiv M. Zakhidnoukrainske selo: nasylnytska kolektyvizatsiia 40-kh rokiv // Ukraina : kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist / M. Senkiv. – Lviv : In-t ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy, 2000. – S. 488–497.

Serhiichuk V. Deportatsiia poliakiv z Ukrainy. Nevidomi dokumenty pro nasylnytske pereselennia bilshovytskoiu vladoiu polskoho naselennia z URSR v Polshchu v 1944 – 1946 rokakh. – K. : Ukr. vydavn. spilka, 1999. – 191 s.

Serhiichuk V. Desiat buremnykh lit. Zakhidnoukrainski zemli u 1944 – 1953 rr. Novi dokumenty i materialy / V. Serhiichuk. – K. : Dnipro, 1998. – 742 s.

Soroka Yu. Politychni ta ekonomichni chynnyky mihratsiinykh protsesiv v zakhidnykh oblastiakh URSR v 1944 – 1950-kh rokakh / Yu. Soroka // Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Istoriia. – Vyp. 91–93. – Kyiv, 2003. – S. 60–63.

Spohady zhertv totalitarnykh rezhymiv. Audio-knyha BF «Karitas SDIe UHKTs», 2012.

Terliuk I. Etnodemohrafichna sytuatsiia v zakhidnykh oblastiakh Ukrainy v 1944 r. / I. Terliuk // Doslidzhennia z istorii Ukrainy. Visnyk LDU. Seriia istorychna. – 1993. – Vyp. 29. – S. 81–87.

Chorna knyha Ukrainy : Zb. Dokumentiv, arkhiviv, materialiv, dop., st., doslidzhen, ese. – K. : Vyd. tsentr «Prosvita», 1998. – 784 s.

Budzyński W. Miasto Schulza / W. Budzyński. – Kraków : Proszynski i S-ka SA, 2005. – 454 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Депортації. Західні землі України кінця 30-х – початку 50-х рр. Документи, матеріали, спогади. У трьох томах. – Т. 2. 1946 – 1947 р. – Львів : «Місіонер», 1998. – 750 с.


2. Державний архів Львівської області (далі – ДАЛО) – Ф. 5001. – Оп. 6. – Спр. 26.


3. ДАЛО. – Ф. П-5001. – Оп. 2. – Спр. 57.


4. ДАЛО. – Ф. П-5001. – Оп. 6. – Спр. 44.


5. ДАЛО. – Ф. П-5001. – Оп. 6. – Спр. 89.


6. ДАЛО. – Ф. П-5001. – Оп. 2. – Спр. 36.


7. ДАЛО. – Ф. П-5002. – Оп. 1. – Спр. 151.


8. Ільницький В. Боротьба радянської репресивно-каральної системи проти українського визвольного руху у Дрогобицькій області 1948 – 1949 рр. (за матеріалами Державного архіву Львівської області) / В. Іль¬ницький // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. – Луцьк, 2009. – №13. – С. 224–231.


9. Ільницький В. Українсько-польське протистояння на теренах Дрогобиччини (1943 – 1944 рр.) : до¬кументи ОУН і УПА / В. Ільницький, М. Галів – Дрогобич : Посвіт, 2008. – 60 с.


10. Кислий В. Статистика переселенсько-депортаційних процесів в українському середовищі Холм¬щини, Надсяння і Лемківщини: шлях до радянської України (1944 – 1951 рр.) / В. Кислий // Науковi записки. Збiрник праць молодих вчених та аспiрантiв. – Т. 17. – К., 2009. – С. 379–395.


11. Кіцак В. Переселення українців Польщі до УРСР (1944 – 1947 рр.) / Куцак В. // Наукові записки: зб. наук. статей Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова. – К. : НПУ, 2000. – Ч. 3. – С. 153–160.


12. Кіцак В. Розселення українців Польщі в УРСР (1944 – 1947) // Альманах «Молода нація». – К. : Смолоскип, 2000. – № 1. – С. 96–122.


13. Клімецький М. Етнічно-демографічні зміни на Волині та у Східній Галичині у роки Другої світової війни / М. Клімецький // Україна-Польща : важкі питання : матеріали ІІ міжнар. семінару істориків «Україн¬сько-польські відносини в 1918 – 1947 рр.». – Варшава, 2006. – Т. 10. – С. 232–244.


14. Літопис нескореної України – Кн. 1. – Львів : Просвіта, 1993. – 800 с.


15. Літопис нескореної України. Документи, матеріали, спогади. Кн. 2 – Львів : Галицька видавнича спілка, 1997. – 664 с.


16. Надольський Й. Депортаційна політика сталінського тоталітарного режиму в західних областях України (1939 – 1953 рр.) / Й. Надольський – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ «Вежа» Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2008. – 260 с.


17. Ніточко І. І. Остання депортація: до 60-річчя примусового переселення 1951 року ... 1951 року / І. І. Ніточко. – Одеса : Прес-кур’єр, 2011 . – 240 с.


18. Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах. Львівська область. Книга перша. – Львів : Астро¬лябія, 2009. – 768 с.


19. Сеньків М. Західноукраїнське село: насильницька колективізація 40-х років // Україна : культурна спадщина, національна свідомість, державність / М. Сеньків. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2000. – С. 488–497.


20. Сергійчук В. Депортація поляків з України. Невідомі документи про насильницьке переселення більшовицькою владою польського населення з УРСР в Польщу в 1944 – 1946 роках. – К. : Укр. видавн. спілка, 1999. – 191 с.


21. Сергійчук В. Десять буремних літ. Західноукраїнські землі у 1944 – 1953 рр. Нові документи і ма¬теріали / В. Сергійчук. – К. : Дніпро, 1998. – 742 с.


22. Сорока Ю. Політичні та економічні чинники міграційних процесів в західних областях УРСР в 1944 – 1950-х роках / Ю. Сорока // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – Київ, 2003. – Вип. 91–93. – С. 60–63.


23. Спогади жертв тоталітарних режимів. Аудіо-книга БФ «Карітас СДЄ УГКЦ», 2012.


24. Терлюк І. Етнодемографічна ситуація в західних областях України в 1944 р. / І. Терлюк // Дослі¬дження з історії України. Вісник ЛДУ. Серія історична. – 1993. – Вип. 29. – С. 81–87.


25. Чорна книга України : Зб. Документів, архівів, матеріалів, доп., ст., досліджень, есе. – К. : Вид. центр «Просвіта», 1998. – 784 с.


26. Budzyński W. Miasto Schulza / W. Budzyński. – Kraków : Proszynski i S-ka SA, 2005. – 454 s.





ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)