DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.1.101395

ФІЛІЯ АВСТРО-УГОРСЬКОГО БАНКУ В ДРОГОБИЧІ (1902 – 1913 РР.)

Богдан Лазорак

Анотація


На основі аналізу призабутих періодичних видань 1900 – 1913 рр. та урядових шематизмів Королівства Галичини і Лодомерії в статті здійснено спробу реконструкції історії виникнення філії «Австро-Угорського банку». Встановлено, що авторами будинку банку були всесвітньовідомі архітектори Фердинанд Фельнер та Герман Гельмер, які також були авторами проектів готелю «Жорж» та «Будинку вчених» у Львові. Врешті реконструйовано поіменний склад урядників банку (начальників, ад’юнктів та ревізорів) за період 1903 – 1913 рр.


Ключові слова


філія; «Австро-Угорський банк»; Дрогобич; урядники

Повний текст:

PDF

Посилання


Filia Banku Austro-węgierskiego // Kurjer Drohobycki : dwutygodnik polityczno-społeczno-ekonomicz­ny. – 1889. – R. 1. – № 22 – S. 2.

Bank austro-węgierski / Telegraf i telefon / Naprzód : organ polskiej partyi socyalno-demokratycznej. – № 35. – R. XI. – Kraków, 1902. – S. 3–4.

Jaroszewski T. Wiedeńskie atelier Fellner & Helmer i Polska / T. Jaroszewski // Rocznik Historii Sztuki. – 1986. – Т. XVI. – S. 311–329.

Felner Ferdinand // Mystetstwo Ukrainy biohraf. dowidnyk / Za red. A. W. Kudryckoho. – K. : Ukr. ency­klopedia, 1997. – S. 604; Husar Ju. Dywospiw kameniu i zolota : [do 85 rishia awstrijskoho architektora F. Felnera, jakyj sporudyw Sherniwetskyj teatr] / Juchym Husar // Shas 2000. – 2001. – 16 Bereznia (Sh. 11). – S. 6).

Husar Ju. Budiwnyshyj Sherniwetskoho teatru [pro Hermana Helmera] / juchym Husar // Bukowynske Wishe. – 2014. – 3 lypnia (№ 27). – S. 3; Hoffmann H.-Ch. Helmer, Hermann Gottlieb / H.-Ch. Hoffmann // Neue Deutsche Biographie. – B. 8. – Berlin, 1969. – S. 494.

Jaroszewski T. Wiedeńskie atelier Fellner & Helmer i Polska / T. Jaroszewski // Rocznik Historii Sztuki. – Т. XVI. – 1986. – S. 311–329.

Proskurniakow O. Pryncypy architekturnoi spilky F. Felnera i H. Helmera i uich rozwytok w Ukrauiniі: аwtoref. dys... kand. architek / O. Proskuriakow /. – Lviv : N. U. «Lvivska Politechnika», 2009. – S. 7–8, 11.

Kronika Drohobycka z tygodnia // Tygodnik Samborsko-Drohobycki : czasopismo polityczno-społeczno­-ekonomiczne. – 1905. – R. VІ. – № 16. – S. 2.

Obwieszczenie / Kronika // Tygodnik Samborsko-Drohobycki : czasopismo polityczno-społeczno-ekono­miczne. – 1902. – R. ІІІ. – № 29. – S. 3.

Spis abonentów sieci telefonicznych państwowych i koncesjonowanych w Polsce (z wyjątkiem m. st. Warszawy) 1932/1933. – Warszawa, 1932. – S. 112–115.

Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskiеm na rok 1903 (далі – Sze­matyzm…). – Lwów, 1903. – S. 768.

Szematyzm… . – Lwów, 1904. – S. 768.

Szematyzm… . – Lwów, 1905. – S. 768.

Szematyzm… . – Lwów, 1906. – S. 809.

Szematyzm… . – Lwów, 1907. – S. 809.

Szematyzm… . – Lwów, 1908. – S. 809.

Szematyzm… . – Lwów, 1909. – S. 862.

Szematyzm… . – Lwów, 1910. – S. 862.

Szematyzm… . – Lwów, 1911. – S. 941.

Szematyzm… . – Lwów, 1912. – S. 928.

Szematyzm… . – Lwów, 1913. – S. 975.

Szematyzm… . – Lwów, 1914. – S. 989.

Opłakane stosunki kredytowe w Galcyi // Kurjer Drohobycki : dwutygodnik polityczno-społeczno-ekono­miczny. – 1889. – R. І. – № 5. – S. 2.

Wrażenia z pordoży (list czwarty) // Tygodnik samborsko-drohobycki : czasopismo polityczno-społeczno­-ekonomiczne. – 1905. – № 23. – S. 2.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Filia Banku Austro-węgierskiego // Kurjer Drohobycki : dwutygodnik polityczno-społeczno-ekonomiczny. – 1889. – R. 1. – № 22 – S. 2.


2. Bank austro-węgierski / Telegraf i telefon / Naprzód : organ polskiej partyi socyalno-demokratycznej. – № 35. – R. XI. – Kraków, 1902. – S. 3–4.


3. Jaroszewski T. Wiedeńskie atelier Fellner & Helmer i Polska / T. Jaroszewski // Rocznik Historii Sztuki. – Т. XVI. – 1986. – S. 311–329.


4. Народився у сім’ї відомого архітектора Фердинада Фельнера-старшого. Закінчив відділ архітектури Віденського технічного університету, разом із Германом Гельмером збудував близько 48 театрів та близько 2-х сотень інших будівель у Європі. Разом із колегою заснував фірму «Фельнер і Гельмер», яка стала од¬ним із найвідоміших архітекторським проектом початку ХХ ст. (Фельнер Фердінанд // Мистецтво України: біогр.довідник / За ред. А. В. Кудрицького. – К. : Українська єнциклопедія, 1997. – С. 604; Гусар Ю. Дивоспів каменю і золота : [до 85-річчя австрійського архітектора Ф. Фельнера, який споруд. Чернівецький театр] / Юхим Гусар // Час 2000. – 2001. – 16 березня (Ч. 11). – С. 6).


5. Герман Ґотліб Гельмер (13.06.1849, Гарбурґ – †2.04.1919, Відень) – німецький архітектор мюнхенської школи кінця XIX – початку XX століть. Разом з Фердинандом Фельнером спроектував і побудував близько 48 театрів у багатьох містах Центральної й Східної Європи в стилі ренесанс із елементами бароко. Так, будинок Одеського національного академічного театру опери й балету був побудований цими архітекторами в 1887 р. у стилі віденського «бароко». Архітектура залу для глядачів витримана в стилі пізнього французького «рококо». Чернівецький український музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської був зданий 3 жовтня 1905 р. Також у 1901 р. їхня фірма звела сучасну будівлю львівського готелю «Жорж» на площі Міцкевича та проспекті Шевченка. У 1897 році вони спорудили «Шляхетське казино» у Львові на вулиці Листопадового чину, де зараз знаходиться Будинок Вчених. «Фельнер і Гель¬мер» також звели новий будинок Віденської обсерваторії в 1874 – 1879 рр., після урочистого відкриття якої у присутності цісаря Франца Йосифа І у ній перебував найбільший телескоп в усьому тогочасному світі. Г. Гельмер входить у шістку найвідоміших людей, що народилися в Гамбург-Гарбурзі. Див. наприклад: Гусар Ю. Будівничий Чернівецького театру [про Германа Гельмера] / Юхим Гусар // Буковинське віче. – 2014. – 3 липня (№ 27). – С. 3; Hoffmann H.-Ch. Helmer, Hermann Gottlieb / H.-Ch. Hoffmann // Neue Deutsche Bio¬graphie. – B. 8. – Berlin, 1969. – S. 494.


6. Jaroszewski T. Wiedeńskie atelier Fellner & Helmer i Polska / T. Jaroszewski // Rocznik Historii Sztuki. – 1986. – Т. XVI. – S. 311–329.


7. Проскуряков О. Принципи архітектурної спілки Ф. Фельнера і Г. Гельмера і їх розвиток в Україні: автореф. дис... канд. архітект. / О. Проскуряков /. – Львів : Національнийуніверситет «Львівськаполітехніка», 2009. – С. 7–8, 11.


8. Kronika Drohobycka z tygodnia // Tygodnik Samborsko-Drohobycki : czasopismo polityczno-społeczno¬-ekonomiczne. – 1905. – R. VІ. – № 16. – S. 2.


9. Obwieszczenie / Kronika // Tygodnik Samborsko-Drohobycki : czasopismo polityczno-społeczno-ekono¬miczne. – 1902. – R. ІІІ. – № 29. – S. 3.


10. Spis abonentów sieci telefonicznych państwowych i koncesjonowanych w Polsce (z wyjątkiem m. st. Warszawy) 1932/1933. – Warszawa, 1932. – S. 112–115.


11. Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskiеm na rok 1903 (далі – Sze-matyzm…). – Lwów, 1903. – S. 768.


12. Szematyzm… . – Lwów, 1904. – S. 768.


13. Szematyzm… . – Lwów, 1905. – S. 768.


14. Szematyzm… . – Lwów, 1906. – S. 809.


15. Szematyzm… . – Lwów, 1907. – S. 809.


16. Szematyzm… . – Lwów, 1908. – S. 809.


17. Szematyzm… . – Lwów, 1909. – S. 862.


18. Szematyzm… . – Lwów, 1910. – S. 862.


19. Szematyzm… . – Lwów, 1911. – S. 941.


20. Szematyzm… . – Lwów, 1912. – S. 928.


21. Szematyzm… . – Lwów, 1913. – S. 975.


22. Szematyzm… . – Lwów, 1914. – S. 989.


23. Opłakane stosunki kredytowe w Galcyi // Kurjer Drohobycki : dwutygodnik polityczno-społeczno-ekonomiczny. – 1889. – R. І. – № 5. – S. 2.


24. Wrażenia z pordoży (list czwarty) // Tygodnik samborsko-drohobycki : czasopismo polityczno-społeczno¬-ekonomiczne. – 1905. – № 23. – S. 2.

ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)