DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.1.101380

ПОСТІЙНІ Й ТИМЧАСОВІ ПОМЕШКАННЯ ІВАНА ФРАНКА ПІД ЧАС ЙОГО НАВЧАННЯ У ДРОГОБИЦЬКІЙ ГОЛОВНІЙ ШКОЛІ ТА ДРОГОБИЦЬКІЙ ГІМНАЗІЇ ІМЕНІ ФРАНЦА-ЙОСИФА І

Володимир Галик

Анотація


У статті, на основі існуючого доробку франкознавців та через вивчення творчої спадщини Івана Фран­ка, цілісно і по змозі лаконічно, представлено тему Франкових постійних й тимчасових помешкань у Дро­гобичі під час навчання у Дрогобицькій головній школі при церкві Святої Трійці та Дрогобицькій гімназії імені Франца-Йосифа І. В ході дослідження з’ясовано, що за одинадцять років навчання Івана Франка у Дрогобичі, він чотири рази змінював свої помешкання, два з яких стали постійним пристанищем для нього впродовж термінів навчання у міській головній школі Дрогобича та Дрогобицькій гімназії імені Франца- Йосифа І. Також доведено, що умови проживання І. Франка на квартирах у місті були жахливими, адже незначні матеріальні статки так і не дали Франковим батькам змоги забезпечити синові краще житло під час його навчання у Дрогобичі.


Ключові слова


Іван Франко; Дрогобицька головна школа; Дрогобицька гімназія; помешкання; навчання; умови проживання

Повний текст:

PDF

Посилання


Halyk V. Drohobych u zhytti ta tvorchii spadshchyni Ivana Franka : albom-putivnyk / V. Halyk. – Drohobych : Vydavnytstvo TzOV «Trek-LTD», 2016. – 356 s., il. + vkladka.

Halytsko-ruski narodni prypovidky: U 3-kh t. / Zibrav, uporiadkuvav i poiasnyv Dr. Ivan Franko : 2-e vyd. – Lviv : Vydavnychyi tsentr LNU imeni Ivana Franka, 2006. – T. 1. – 832 s.

Horak R. Adresy yunosti Ivana Franka v Drohobychi / R. Horak. – Truskavets : «Frankova krynytsia», 1995 – 16 s.

Horak R. Drohobych – misto yunosti Ivana Franka : Knyha-putivnyk / R. Horak. – Kh. : Maidan, 2011. – 272 s.

Horak R. Ivan Franko / Kn. druha. Tsilkom normalna shkola / R. Horak, Ya. Hnativ. – Lviv : Vydavnytstvo ottsiv Vasyliian «Misioner», 2001. – 204 s.

Horak R. Ivan Franko / Kn. tretia. Gimnaziia / R. Horak, Ya. Hnativ. – Lviv : Vydavnytstvo ottsiv Vasyliian «Misioner», 2001. – 360 s.

Huzar Z. Stezhkamy zhyttia i tvorchosti Ivana Franka. Pamiatka dlia studenta / Z. Huzar. – Drohobych : Kolo, 2004. – 140 s.

Ivan Franko u Drohobychi // Kalendar klasnoho kerivnyka na 2006 – 2007 navchalnyi rik. – Drohobych : Kolo, 2006. – S. 160–167.

Korinevych M. Spomyny pro Ivana Franka yak uchenyka himnazii / M. Korinevych // Spohady pro Ivana Franka / [uporiad., vstup. sl., prym. M. I. Hnatiuka]. – 2-he vyd., dop., pererob. – Lviv : Kameniar, 2011. – S. 74–78.

Nimylovych O. Veselka prosvitlenoi pamiati / O. Nimylovych, M. Zymomria. – Drohobych : Posvit, 2010. – 100 s.

Olkhovyi Ya. Drohobytski stantsii Velykoho Kameniara / Ya. Olkhovyi // Drohobytskyi kraieznavchyi zbirnyk. – Drohobych : Kolo, 2005. – Vyp. 9. – S. 73–78.

Olkhovyi Ya. Tut zhyv velykyi Kameniar / Ya. Olkhovyi // Radianske slovo. – 1987. – № 66. – 25 kvitnia. – S. 3.; № 67. – 28 kvitnia. – S. 3.

Pinchuk S. Ivan Franko v Drohobychi / S. Pinchuk // Naukovi zapysky Drohobytskoho Derzhavnoho Pedahohichnoho Instytutu im. Iv. Franka. – Vyp. II. – Drohobych : Vydavnytstvo Lvivskoho universytetu, 1967. – S. 48–69.

«Tam horod preslavnyi Drohobych lezhyt…» (Vybrani pratsi Ivana Franka pro Drohobych) / [uporiadkuvannia, peredmova i komentari Volodymyra Halyka]. – Drohobych : Kolo, 2008. – 200 s.

Franko I. Rutentsi / I. Franko // Franko I. Zibrannia tvoriv u 50-ty t. + dodatkovi tomy. – T. 15. – K. : Naukova dumka, 1978. – S. 7–41.

Franko I. Spomyny z moikh himnaziinykh chasiv / I. Franko // Franko I. Zibrannia tvoriv u 50-ty t. + dodatkovi tomy. – K. : Naukova dumka, 1983. – T. 39. – S. 50–54.

Franko I. U stoliarni. (Iz moikh spomyniv) / I. Franko // Franko I. Zibrannia tvoriv u 50-ty t. + dodatkovi tomy. – T. 21. – K. : Naukova dumka, 1979. – S. 171–189.

Shalata M. Ivan Franko u shkoli pry tserkvi Sviatoi Triitsi / M. Shalata // Frankoznavchi studii. – Vypuk shostyi / Ye. Pshenychnyi (holov. red). L. Vynar ta in. – Drohobych : Kolo, 2015. – 173–190.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Галик В. Дрогобич у житті та творчій спадщині Івана Франка : альбом-путівник / В. Галик. – Дро¬гобич : Видавництво ТзОВ «Трек-ЛТД», 2016. – 356 с., іл. + вкладка.


2. Галицько-руські народні приповідки: У 3-х т. / Зібрав, упорядкував і пояснив Др. Іван Франко : 2-е вид. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – Т. 1. – 832 с.


3. Горак Р. Адреси юності Івана Франка в Дрогобичі / Р. Горак. – Трускавець : «Франкова криниця», 1995 – 16 с.


4. Горак Р. Дрогобич – місто юності Івана Франка : Книга-путівник / Р. Горак. – Х. : Майдан, 2011. – 272 с.


5. Горак Р. Іван Франко / Кн. друга. Цілком нормальна школа / Р. Горак, Я. Гнатів. – Львів : Видавни¬цтво отців Василіян «Місіонер», 2001. – 204 с.


6. Горак Р. Іван Франко / Кн. третя. Ґімназія / Р. Горак, Я. Гнатів. – Львів : Видавництво отців Василіян «Місіонер», 2001. – 360 с.


7. Гузар З. Стежками життя і творчості Івана Франка. Пам’ятка для студента / З. Гузар. – Дрогобич : Коло, 2004. – 140 с.


8. Іван Франко у Дрогобичі // Календар класного керівника на 2006 – 2007 навчальний рік. – Дрого¬бич : Коло, 2006. – С. 160–167.


9. Коріневич М. Спомини про Івана Франка як ученика гімназії / М. Коріневич // Спогади про Івана Франка / [упоряд., вступ. сл., прим. М. І. Гнатюка]. – 2-ге вид., доп., перероб. – Львів : Каменяр, 2011. – С. 74–78.

10. Німилович О. Веселка просвітленої пам’яті / О. Німилович, М. Зимомря. – Дрогобич : Посвіт, 2010. – 100 с.


11. Ольховий Я. Дрогобицькі станції Великого Каменяра / Я. Ольховий // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич : Коло, 2005. – Вип. 9. – С. 73–78.


12. Ольховий Я. Тут жив великий Каменяр / Я. Ольховий // Радянське слово. – 1987. – № 66. – 25 квітня. – С. 3.; № 67. – 28 квітня. – С. 3.


13. Пінчук С. Іван Франко в Дрогобичі / С. Пінчук // Наукові записки Дрогобицького Державного Пе¬дагогічного Інституту ім. Ів. Франка. – Вип. ІІ. – Дрогобич : Видавництво Львівського університету, 1967. – С. 48–69.


14. «Там город преславний Дрогобич лежить…» (Вибрані праці Івана Франка про Дрогобич) / [упо¬рядкування, передмова і коментарі Володимира Галика]. – Дрогобич : Коло, 2008. – 200 с.


15. Франко І. Рутенці / І. Франко // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. + додаткові томи. – Т. 15. – К. : Наукова думка, 1978. – С. 7–41.


16. Франко І. Спомини з моїх гімназійних часів / І. Франко // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. + до¬даткові томи. – К. : Наукова думка, 1983. – Т. 39. – С. 50–54.


17. Франко І. У столярні. (Із моїх споминів) / І. Франко // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. + додат¬кові томи. – Т. 21. – К. : Наукова думка, 1979. – С. 171–189.


18. Шалата М. Іван Франко у школі при церкві Святої Трійці / М. Шалата // Франкознавчі студії. – Ви¬пук шостий / Є. Пшеничний (голов. ред). Л. Винар та ін. – Дрогобич : Коло, 2015. – 173–190.

ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)