Інформація про автора

Тельвак, Віталій, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна

  • № 3 (2017) - Статті
    КУЦИЙ І. ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ІДЕНТИЧНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ КІНЦЯ XVIII – ПОЧАТКУ ХХ СТ.: МІЖ СЛОВ’ЯНЩИНОЮ ТА ЄВРОПОЮ. – ТЕРНОПІЛЬ: ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ, 2016. – 480 c.
    Анотація  PDF
  • № 5 (2017) - Статті
    ШКОЛА ЧИ ТЕАТР? КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА НА СХІДНОГАЛИЦЬКИХ ЗЕМЛЯХ НА ПОЧАТКУ ХХ ст. У ДИСКУСІЯХ УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ
    Анотація  PDF