DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.5.118337

УЧАСТЬ ДРОГОБИЦЬКИХ ЮРИСТІВ ЄВРЕЙСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ У РОЗВ’ЯЗАННІ ОСОБИСТИХ ТА ЮРИДИЧНОМУ ВРЕГУЛЮВАННІ РОДИННИХ ПРОБЛЕМ ІВАНА ФРАНКА (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛИСТІВ САЛЬО ҐАЙНСБЕРҐА, ІСААКА ТІҐЕРМАНА ТА ІЗИДОРА ЛЯУТЕРБАХА ДО УКРАЇНСЬКОГО ВЧЕНОГО)

Володимир Галик

Анотація


Запропоноване дослідження проливає світло на участь дрогобицьких юристів (євреїв за походженням) у процесі розв’язання особистих та юридичного врегулювання деяких родинних проблем Івана Франка упродовж 1887 – 1904 рр. На основі збереженої епістолярної спадщини до І. Франка зазначеного часу вдалося встановити, що до кола таких дрогобицьких юристів-помічників входили Сальо Ґайнсберґ, Ісаак Тіґерман та Ізидор Ляутербах. Визначено, що листи від дрогобицьких юристів, які адресувалися до вченого з Дрогобича, – це унікальні першоджерела, які передусім дають змогу реконструювати та дослідити малознані факти не лише з життя і багатогранної діяльності Івана Франка, а також докладніше ознайомитися із видами діяльності його дописувачів, невідомими до сьогодні біографічними фактами особистого життя адресантів, які свого часу спілкувалися зі вченим.


Ключові слова


Іван Франко, Сальо Ґайнсберґ, Ісаак Тіґерман, Ізидор Ляутербах, дрогобицькі адвокати, епістолярій, юридичне врегулювання проблем, співробітництво.

Повний текст:

PDF

Посилання


Адресати з Дрогобича до Івана Франка / Упорядкування, передмова і коментарі Володимира Галика / Наук. ред. Леонід Тимошенко. – Дрогобич: Коло, 2011. – 308 с.

Горак Р. Іван Франко / Р. Горак, Я. Гнатів. – Львів: Видавництво отців Василіян «Місіонер», 2002. – Кн. третя. Гімназія. – 360 с.

Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856 – 1886) / Я. Грицак. – К.: Критика, 2006. – 632 с.

Гром Г. Нагуєвичі / Г. Гром. – Дрогобич: «Відродження», 2002. – 288 с.

Ґайнсберґ С. Лист до І. Франка від 5 червня 1887 р. з м. Дрогобича / С. Ґайнсберґ. – І. Л. – Ф. 3. – Од. збр. 1602. – С. 97.

Іойко (Йойко) Володимир. Лист до І. Франка від 15 грудня 1903 р. з м. Дрогобича / Володимир Іойко (Йойко). – І. Л. – Ф. 3. – Од. збр. 1630. – С. 370–371.

Ляутербах Ізидор. Лист до І. Франка від 11 лютого 1904 р. з м. Дрогобича / Ізидор Ляутербах. – І. Л. – Ф. 3. – Спр. 1638. – С. 343–344.

Ляутербах Ізидор. Лист до І. Франка від 13 березня 1904 р. з м. Дрогобича / Ізидор Ляутербах. – І. Л. – Ф. 3. – Спр. 1638. – С. 345–346.

Ляутербах Ізидор. Лист до І. Франка від 14 грудня 1902 р. з м. Дрогобича / Ізидор Ляутербах. – І. Л. – Ф. 3. – Од. збр. 1624. – С. 329–330.

Ляутербах Ізидор. Лист до І. Франка від 16 листопада 1903 р. з м. Дрогобича / Ізидор Ляутербах. – І. Л. – Ф. 3. – Од. збр. 1624. – С. 509.

Ляутербах Ізидор. Лист до І. Франка від 3 листопада 1903 р. з м. Дрогобича / Ізидор Ляутербах. – І. Л. – Ф. 3. – Од. збр. 1624. – С. 505–506.

Ляутербах Ізидор. Лист до І. Франка від 7 березня 1904 р. з м. Дрогобича / Ізидор Ляутербах. – І. Л. – Ф. 3. – Спр. 1624. – С. 555–558.

Мельник Панас [Атанас]. Листівка до І. Франка від 1884 р. з м. Дрогобича / Панас [Атанас] Мельник. – І. Л. – Ф. 3. – Од. збр. 1615. – С. 561–562.

На перехресних стежках: Іван Франко та єврейське питання у Галичині. Матеріяли наукової конференції у Віденському університеті (24–25 жовтня 2013 року) / Упоряд. Алоїз Вольдан, Олаф Терпіц. – К.: Критика, 2016. – 184 с.

Нариси з історії Дрогобича (від найдавніших часів до початку ХХІ ст.) / ДДПУ ім. І. Франка, істор. факультет / Наук. ред. Л. Тимошенко. – Дрогобич: Коло, 2009. – 320 с.

[Тігерман Ізидор]. Листівка до І. Франка від 22 червня 1884 р. з м. Відня . – І. Л. – Ф. 3. – Од. збр. 1618. – С. 515–516.

[Тіґерман Ізидор]. Листівка до І. Франка від 9 лютого 1885 р. з м. Дрогобича. – І. Л. – Ф. 3. – Од. збр. – 1615. – С. 115–116.

Тігерман Ізидор. Лист до І. Франка від 12 січня 1890 р. з м. Дрогобича / Ізидор Тігерман. – І. Л. – Ф. 3. – Од. збр. 1605. – С. 409.

[Тігерман Ківа]. Лист до І. Франка від 22 червня 1884 р. – І. Л. – Ф. 3. – Од. збр. 1618. – С. 209.

[Унґар Віктор]. Лист до І. Франка від 21 червня 1884 р. з м. Дрогобича. – І. Л. – Ф. 3. – Од. збр. 1618. – С. 517–518.

Франко І. Найновіший галицький вибір / І. Франко // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. + додаткові томи. – К.: Наукова думка, 1986. – Т. 46. – Кн. 2. – С. 280–291.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)