Фінансування журналу

Видавець

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (вул. Івана Франка,24, м. Дрогобич, Львівська обл., Україна, 82100

Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University

Джерела підтримки

Засновник і видавець: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Публікація статей у збірнику здійснюється на госпдоговірних засадах за рахунок авторів, плата визначається окремо для кожної статі залежно від кількості сторінок. Рахунок надсилається авторам, чиї статті отримали позитивну рецензію та рекомендовані до друку.

Джерела підтримки

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка