Історія журналу

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 22449-12349Р від 28.12.2016 р.

Наказом МОН України збірник включено до Переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з історичних наук (Наказ МОН України від 13.03.2017 р. № 374).